Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa.

Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa lähes sadasta eri maasta. Mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon ovat laajat. Kaikkiaan opiskelijoita Jyväskylän yliopistossa on 15 000.


Koulutukset

Koulutukset Paikkakunta
Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma Jyväskylä
Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä
Biologia Jyväskylä
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma Jyväskylä
Erityispedagogiikan kandiohjelma Jyväskylä
Erityispedagogiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Erityispedagogiikka Jyväskylä
Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma Jyväskylä
Fysiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja) Jyväskylä
Fysioterapian maisteriohjelma Jyväskylä
Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma Jyväskylä
Historia Jyväskylä
Historian kandiohjelma Jyväskylä
Hyvinvointiteknologian maisteriohjelma Jyväskylä
Journalistiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Journalistiikka Jyväskylä
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede Jyväskylä
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandiohjelma Jyväskylä
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja) Jyväskylä
Kemian maisteriohjelma Jyväskylä
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma Jyväskylä
Kieliasiantuntija Jyväskylä
Kielikylpykoulutuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka Jyväskylä
Kielten aineenopettaja Jyväskylä
Kirjallisuuden kandiohjelma Jyväskylä
Kirjallisuus Jyväskylä
Kirjoittamisen kandiohjelma Jyväskylä
Kognitiotieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Koulutusteknologia Jyväskylä
Koulutusteknologian maisteriohjelma Jyväskylä
Koulutusteknologian opintosuunta, tietotekniikan maisteriohjelma Jyväskylä
Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -maisteriohjelma Jyväskylä
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Kyberturvallisuuden maisteriohjelma Jyväskylä
Liikunnan yhteiskuntatieteet Jyväskylä
Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma Jyväskylä
Liikuntabiologian maisteriohjelma Jyväskylä
Liikuntabiologinen aineryhmä Jyväskylä
Liikuntalääketieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma (aikuiskoulutus) Jyväskylä
Liikuntapedagogiikka Jyväskylä
Liikuntateknologian maisteriohjelma (Vuokatti) Jyväskylä
Luokanopettaja Jyväskylä
Luokanopettajan maisteriohjelma Jyväskylä
Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettaja Jyväskylä
Luonnonvarat ja ympäristö Jyväskylä
Master's Degree Programme in Banking and International Finance Jyväskylä
Master's Degree Programme in Biological and Environmental Science Jyväskylä
Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity Jyväskylä
Master's Degree Programme in Cognitive Computing and Collective Intelligence Jyväskylä
Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management Jyväskylä
Master's Degree Programme in Digital Marketing and Corporate Communication Jyväskylä
Master's Degree Programme in Educational Sciences Jyväskylä
Master's Degree Programme in Information Systems Jyväskylä
Master's Degree Programme in International Business and Entrepreneurship Jyväskylä
Master's Degree Programme in Mathematics Jyväskylä
Master’s Degree Programme in Development, Education and International Cooperation Jyväskylä
Master’s Degree Programme in Language, Globalization and Intercultural Communication Jyväskylä
Master’s Degree Programme in Nanoscience Jyväskylä
Master’s Degree Programme in Nuclear and Particle Physics Jyväskylä
Matematiikan aineenopettaja Jyväskylä
Matematiikan aineenopettajan maisteriohjelma Jyväskylä
Matematiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Matematiikka ja tilastotiede Jyväskylä
Museologia Jyväskylä
Museologian maisteriohjelma Jyväskylä
Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Musiikkikasvatus Jyväskylä
Musiikkiterapian kandiohjelma Jyväskylä
Musiikkitiede Jyväskylä
Musiikkitieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Ohjausalan maisteriohjelma Jyväskylä
Psykologia Jyväskylä
Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma Jyväskylä
Sosiaalityö Jyväskylä
Sosiaalityö (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Kokkola
Sosiaalityön maisteriohjelma (JY) Jyväskylä
Sosiaalityön maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Kokkola
Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja Jyväskylä
Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma Jyväskylä
Taidehistoria ja taidekasvatus Jyväskylä
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandiohjelma Jyväskylä
Taloustiede Jyväskylä
Taloustieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Terveyskasvatuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Terveystieteet Jyväskylä
Terveystieteiden kandiohjelma Jyväskylä
Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia) Jyväskylä
Tietojärjestelmätiede Jyväskylä
Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Tietotekniikan aineenopettaja Jyväskylä
Tietotekniikan maisteriohjelma Jyväskylä
Tietotekniikan maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Kokkola
Tietotekniikka Jyväskylä
Tilastotieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma Jyväskylä
Varhaiserityispedagogiikka Jyväskylä
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Varhaiskasvatuksen opettaja Jyväskylä
Viestinnän maisteriohjelma Jyväskylä
Viestintä Jyväskylä
Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma Jyväskylä
Yhteiskuntatieteet ja filosofia Jyväskylä
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma Jyväskylä
Ympäristötieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Yrityksen taloustieteet Jyväskylä
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelmat Jyväskylä

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä