Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma

Tavoite

Kulttuuriympäristö syntyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta - sinäkin voit luoda kulttuuriympäristöä! Ihmisten suhde ympäristöönsä muuttuu jatkuvasti, ja kulttuuriympäristössä onkin erilaisia ajallisia kerroksia. Osa kulttuuriympäristöstä on suojeltua tai muutoin määritelty erityisen arvokkaaksi. Laadukasta kulttuuriympäristöä pidetään hyvinvoinnin voimavarana ja korvaamattomana kansallisena omaisuutena. Toisaalta, kuten koulutuksen aikana tulet huomaamaan, kulttuuriympäristöjä arvostetaan ja arvotetaan monin eri tavoin. Kaikki eivät pidä samoja kohteita arvokkaina tai merkittävinä - tai edes säilyttämisen arvoisina. Välillä ihmiset toimillaan tiedostamattaan tai tietoisesti tuhoavat kulttuuriympäristöjä.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksessa (KUOMA) saat mahdollisuuden perehtyä viiden oppiaineen - taidehistorian, taidekasvatuksen, museologian, nykykulttuurin ja kirjallisuuden tutkimuksen - näkemyksiin kulttuuriympäristöstä ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin. KUOMA tuottaa kriittisiä ja laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka tarttuvat kansallisen tai kansainvälisen kulttuuriympäristöalan haasteisiin. KUOMAsta valmistuneena maisterina sinulla on valmiudet ymmärtää kulttuuriympäristöalan kehittymistä ja toimia asiantuntijana tai johtajana sen monialaisessa ja moniäänisissä toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Opintoihisi kuuluu maisterikoulutuksen syventäviä opintoja, oman opintosuunnan opintoja sekä maisterintutkielman laatiminen. Lisäksi teet muita opintoja (10 op), jotka valitset esimerkiksi työllistymistavoitteidesi tai maisterintutkielman aiheen perusteella.

Maisterikoulutuksen syventävissä opinnoissa (50 opintopistettä) perehdyt kulttuuriympäristön käsitteeseen sekä esimerkiksi siihen, miten ihmisen suhde ympäristöönsä muotoutuu ja merkityksellistyy, miten kulttuuriympäristö muodostuu ja miten sitä suojellaan. Opintojen aikana toteutat työelämäprojektin, jonka kautta sinulla on mahdollisuus tutustua sinua kiinnostaviin kulttuuriympäristöalan asiantuntijatehtäviin ja -organisaatioihin. Laitos tarjoaa myös useita vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja aiheista, jotka kytkeytyvät ajankohtaisiin aiheisiin ja tutkimukseen.

Oman opintosuunnan opinnot (20 op) määräytyvät opintosuunnan (kirjallisuus, museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria tai taidekasvatus) mukaan. Opintoihin sisältyy yleensä oppiaineen teoria- ja metodiopintoja sekä pro gradu -tutkielmaan liittyviä erikoistumisopintoja.

Maisterintutkielma (40 op) on maisterintutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkieman aiheen valitset itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Maisterintutkielma laaditaan itsenäisesti, mutta tutkielman laatimisen prosessiin kuuluu yhteydenpito ja neuvottelut ohjaajan kanssa.

Tukenasi on myös maisteriseminaari, jossa perehdyt laajan tieteellisen tutkielman suunnitteluun ja toteutukseen sekä opit tieteellistä viestintää sekä argumentointia. Sen aikana muotoilet maisterintutkielman tutkimuskysymykset ja laadit tutkimussuunnitelman.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä