Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma

Koulutuksessa perehdytään kasvatustieteeseen ja aikuiskasvatustieteeseen tieteenaloina, joiden peruskysymykset koskevat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden ohjaamista ja tukemista elämänkulussa. Opinnoissa tarkastellaan kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen, osallisuuteen ja toimijuuteen sekä niiden tukemiseen liittyviä kysymyksiä niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.

Kasvatustieteen maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt viimeaikaiseen tutkimustietoon tutkinto-ohjelman painopistealueilla
  • hallitsee ihmistieteiden käytetyimmät laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja niiden sovellusalat
  • hallitsee tieteellisen työskentelyn periaatteet ja osaa soveltaa niitä vastuullisesti ja eettisesti aineiston keruuseen, analyysiin ja tulosten raportointiin
  • osaa toteuttaa ja raportoida itsenäisesti tieteelliset kriteerit täyttävän tutkimuksen
  • hallitsee kasvatusalalla tarvittavat kieli- ja vuorovaikutustaidot
  • ymmärtää keskeisiä eettisiä kysymyksiä ja osaa soveltaa kasvatustieteellistä tietoa oman alan asiantuntijatehtävissä ja oppimisen ohjaamisessa

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelmaan valitaan 10 uutta opiskelijaa suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu