Kandi- ja maisteriohjelmat

Journalistiikka

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Journalistiikka

Journalismilla on keskeinen tehtävä yhteiskunnassa: se välittää yleisölle olennaista, ajankohtaista ja totuudellista tietoa sekä tukee demokratiaa valvomalla ja arvioimalla julkisen vallan käyttöä. Nykyisenä "vaihtoehtoisten faktojen" ja "valeuutisten" aikana journalistin työllä on erityistä merkitystä.

Yliopistotutkinto journalistiikasta antaa erinomaiset valmiudet vaativiin journalistisiin tehtäviin. Lisäksi journalistiikasta valmistuneet työskentelevät monenlaisissa muissa media- ja viestintäalan asiantuntijatehtävissä. Journalistiikan opinnot suorittanut osaa tuottaa monimediaista journalistista sisältöä ja kykenee kriittiseen ja analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin sekä esittämiseen. Journalistiikan opinnoissa opitaan tekemään vaativia journalistisia sisältöjä verkkoon, lehtiin, radioon ja televisioon.

Sisältö ja toteutus

Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät. Tieteellistä tutkimusta ja teorioita sovelletaan monipuolisesti myös käytännön taitoja kerryttävillä kursseilla. Opinnoissa painotetaan monimediaista työskentelyä. Monimediaisuudella tarkoitetaan useisiin eri välineisiin tehtäviä journalistisia sisältöjä samojen juttuaiheiden pohjalta. Tämä edellyttää erilaisten ilmaisumuotojen, esimerkiksi podcastin ja videon, sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisen viestinnän mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Lisäksi analysoidaan median ja journalismin nykytilaa ja tulevaisuutta.

Journalistiikan opiskelu on monipuolista ja vuorovaikutteista. Opinnoissa käytettäviä työtapoja ovat esimerkiksi luennot ja niihin liittyvät harjoitukset, projektityöt, seminaarit, esseiden kirjoittaminen, erilaiset analysointi- ja oppimistehtävät sekä kirjatentit. Suurin osa opiskelusta vaatii läsnäoloa.

Journalistiikan kandidaattiohjelman opinnot koostuvat viestinnän ja journalistiikan yhteisistä perusopinnoista sekä journalistiikan aineopinnoista. Lisäksi kandidaattiohjelmaan kuuluu vapaasti valittavia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja. Vapaasti valittavat opinnot voi valita Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voi suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana.

Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu