Itsenäiset maisteriohjelmat

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma

Koulutuksessa perehdytään väestön ikääntymiseen ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, eri elinjärjestelmien vanhenemismuutoksiin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja fyysisen aktiivisuuden sekä elinympäristön merkitykseen iäkkäänä. Liikunnan ja kuntoutuksen merkitys ja mahdollisuudet iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä ovat tärkeässä osassa. Koulutuksessa paneudutaan vanhenemisen ilmiöiden tutkimukseen, etenkin iäkkäiden ihmisten tutkimukseen liittyviin eettisiin ja metodologisiin erityispiirteisiin. Gerontologian asiantuntemuksen syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Tutkintoon sisältyvän valinnaisen opintokokonaisuuden voi valita vapaasti ja sen avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Täydentäviä opintoja voi olla korkeintaan 30 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneiden täydentävät opinnot on määriteltyopetussuunnitelmassa(25 op). Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Osa opinnoista toteutetaan vain lähiopetuksena, mutta Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksullista etäopetustarjontaa on mahdollista hyödyntää joillakin opintojaksoilla. Päätoimisesti opiskellen opinnot kestävät noin 2,5 vuotta.

Tavoitteet

Terveystieteiden maisterin tutkinnon gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija ymmärtää terveen ja toimintakykyisen vanhenemisen edellytykset ja tietää, miten terveyttä ja toimintakykyä voi edistää eri elämänvaiheissa ehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen ja yhteiskuntapolitiikan keinoin. Hän osaa toimia sekä vanhenemiskysymysten että kansanterveyden asiantuntijana eri toimintaympäristöissä. Hän pystyy arvioimaan yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia vanhenevien ihmisten elämänlaatuun. Hän tuntee keskeiset gerontologian ja kansanterveystyön tutkimusstrategiat, -asetelmat ja -menetelmät ja kykenee itsenäisesti tekemään laadukasta alansa kehitys- ja tutkimustyötä.

Koulutus on tarkoitettu terveys- tai sosiaalialan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Lisäksi koulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys-, sosiaali-, liikunta- tai käyttäytymistieteellinen ala tai muu perustellusti soveltuva ala; tai terveysalan perus- ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi).

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmaan valitaan enintään 16 uutta opiskelijaa.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu