Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Fysioterapian maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Itsenäiset maisteriohjelmat

Fysioterapian maisteriohjelma

Tavoite

Terveystieteiden maisterin tutkinnon fysioterapian maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija osaa organisoida, tutkia ja kehittää fysioterapiaa ja kuntoutusta. Hän osaa tulkita ja soveltaa fysioterapian menetelmien vaikuttavuutta koskevaa tietoa. Hän osaa ottaa kantaa terveystieteiden ja fysioterapian erityiskysymyksiin teoreettiseen, tutkimukselliseen ja käytännön tietoon pohjautuen ja eri näkökulmia kriittisesti tarkastellen. Hän osaa toimia itsenäisesti vaativissa fysioterapiaan tai kuntoutukseen liittyvissä kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Hän tunnistaa fysioterapiaan ja terveysalaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa soveltaa niihin tieteellisiä menetelmiä.

Koulutus on tarkoitettu fysioterapia- tai kuntoutusalan (fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin) ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin edellä mainituista tutkinnoista ja lisäksi yliopistollisen korkeakoulututkinnon.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelmaopintoihin sisältyviä teemoja ovat fysioterapian perustieteet ja niiden sovellukset, tutkimuksellinen näkökulma kuntoutukseen, kuntoutumiseen, ohjaukseen ja terapeuttiseen harjoitteluun sekä fysioterapian tieteellinen asiantuntijuus. Lisäksi keskeisessä asemassa on terveystieteissä käytettävien tutkimustaitojen opettelu. Fysioterapian ja kuntoutuksen asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Valinnaisen opintokokonaisuuden (sivuaineen) ja muut valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Täydentäviä opintoja on 33 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnoin suorittaneiden täydentävät opinnot on määritelty opetussuunnitelmassa. Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Myös osapäiväinen opiskelu ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnan hyödyntäminen on mahdollista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä