Itsenäiset maisteriohjelmat

Fysioterapian maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Fysioterapian maisteriohjelma

Maisteriohjelman opintoihin sisältyviä teemoja ovat fysioterapian perustieteet ja niiden sovellukset, tutkimuksellinen näkökulma kuntoutukseen, kuntoutumiseen, ohjaukseen ja terapeuttiseen harjoitteluun sekä fysioterapian tieteellinen asiantuntijuus. Lisäksi keskeisessä asemassa on terveystieteissä käytettävien tutkimustaitojen opettelu. Fysioterapian ja kuntoutuksen asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Valinnaisen opintokokonaisuuden (sivuaineen) ja muut valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Täydentäviä opintoja on 26 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneiden täydentävät opinnot on määriteltyopetussuunnitelmassa. Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Osa opinnoista toteutetaan vain lähiopetuksena, mutta Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksullista etäopetustarjontaa on mahdollista hyödyntää joillakin opintojaksoilla. Päätoimisesti opiskellen opinnot kestävät noin 2,5 vuotta.

Tavoitteet

Terveystieteiden maisterin tutkinnon fysioterapian maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija osaa organisoida, tutkia ja kehittää fysioterapiaa ja kuntoutusta. Hän osaa tulkita ja soveltaa fysioterapian menetelmien vaikuttavuutta koskevaa tietoa. Hän osaa ottaa kantaa terveystieteiden ja fysioterapian erityiskysymyksiin teoreettiseen, tutkimukselliseen ja käytännön tietoon pohjautuen ja eri näkökulmia kriittisesti tarkastellen. Hän osaa toimia itsenäisesti vaativissa fysioterapiaan tai kuntoutukseen liittyvissä kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Hän tunnistaa fysioterapiaan ja terveysalaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa soveltaa niihin tieteellisiä menetelmiä.

Koulutus on tarkoitettu fysioterapia- tai kuntoutusalan (fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin) ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin edellä mainituista tutkinnoista ja lisäksi yliopistollisen korkeakoulututkinnon.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Fysioterapian maisteriohjelmaan valitaan enintään 15 uutta opiskelijaa.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu