Tietosuojakäytäntö Keystone Education Group Oy

1. YLEISTÄ

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, miten Keystone Education Group Oy (y-tunnus 2342228-1) käsittelee henkilötietojasi, kun käytät studentum.fi tai koulutus.fi -verkkosivustoja (”Palvelu”), teet kyselyn koulutuksen tarjoajalle Palvelun kautta tai käytät muutoin Palvelua. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa myös, miten käsittelemme yritysasiakkaidemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Keystone kuuluu Keystone Education Group -konserniin.

Käyttäjiemme yksityisyydensuoja on meille hyvin tärkeää, ja suojaammekin yksityisyyttäsi teknisillä ja organisatorisilla suojakeinoilla. Meille antamiasi tietoja käsitellään ja suojataan sovellettavaa lainsäädäntöä ja tätä tietosuojakäytäntöä noudattaen. Voit aina ottaa meihin yhteyttä yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevissa kysymyksissä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi tai info@koulutus.fi.

Ennen kuin käytät Palvelujamme, on tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän tietotosuojakäytännön. Käyttämällä Palvelujamme hyväksyt sen, että käsittelemme henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Voit vaikuttaa käsittelyyn alla kohdassa 7 kuvatuin tavoin.

Voit käyttää osaa Palveluitamme antamatta henkilötietojasi, ja näin ollen henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Jos kuitenkin haluat liittyä jäseneksi tai ottaa yhteyttä koulutuspalveluiden tarjoajiin Palvelun kautta, henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa pyytämäsi palvelun, kuten mahdollistaa sisäänkirjautumisen, välittää kyselysi koulutuksen tarjoajalle tai mahdollistaa kyselyysi vastaamisen.  

Tämä sivusto ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille henkilöille, emmekä kerää tarkoituksellisesti henkilötietoja alle 13-vuotiaista henkilöistä. Jos olet alle 13-vuotias, pyydämme lopettamaan tämän Palvelun käytön.


2. TÄRKEITÄ KÄSITTEITÄ

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka voidaan yhdistää suoraan tai välillisesti luonnolliseen, elossa olevaan henkilöön. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tietyissä olosuhteissa myös IP-osoitetta ja käyttöaktiivisuuttasi koskevia tietoja voidaan pitää henkilötietoina.

Henkilötietojen käsittelyyn sisältyy henkilötietojen kaikenlainen käsittely, kuten keräys, tallentaminen, siirto ja säilytys.

Rekisterinpitäjä on taho, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja vastaa viime kädessä tietojen käsittelystä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa kerättävien henkilötietojen osalta Keystone Education Group Oy on rekisterinpitäjä. Siltä osin kuin tietoja välitetään koulutuksen tarjoajille Palvelun kautta, tulee näistä koulutusten tarjoajista itsenäisiä rekisterinpitäjiä.


3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Palveluidemme suunnittelussa on pyritty minimoimaan käsiteltävien henkilötietojen määrä, ja käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti vain täyttääksemme sinulle antamamme sitoumukset.

Kerättäviä henkilötietoja voivat olla seuraavat tiedot:

 1. Käyttäjien henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä tiedot annetaan silloin, kun luot käyttäjätilin. Vaihtoehtoisesti saamme nimesi, profiilikuvasi ja sähköpostiosoitteesi Facebookilta, kun kirjaudut Palveluun Facebookin kautta. Henkilö- ja yhteystietoja tarvitaan, jotta voimme täyttää sinulle antamamme sitoumukset käyttäessäsi Palveluamme.
 2. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä tiedot saadaan, kun toimit asiakkaanamme olevan organisaation edustajana sopimusta solmiessamme. Voimme hankkia tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten koulutuspalveluiden tarjoajien nettisivuilta, markkinoidaksemme palveluitamme sinulle organisaation edustajana.
 3. Laitetiedot, kuten IP-osoite, kieliasetukset, selainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, alusta ja näytön tarkkuus. Tietoja käytetään vain analysointitarkoituksiin, eikä koskaan yksilöllisellä tasolla. Tietoja ei käytetä yhdessä sellaisen muun tiedon kanssa, joka voitaisiin yhdistää yksittäiseen henkilöön.
 4. Käyttäjätilin ja palvelujen käyttöön liittyvät tiedot. Rekisteröimme käyttäjätilisi sisään- ja uloskirjaukset ja Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot. Toimimme tällä tavoin, jotta jäsenemme saisivat paremman käyttäjäkokemuksen, mutta myös siksi, että voimme tarjota sinulle oleellisia ja yksilöityjä tietoja itseäsi kiinnostavasta oman alueesi koulutuksesta.
 5. Maantieteelliset tiedot, eli käyttämäsi selaimen maantieteellinen sijainti. Tietoja käytetään vain analysointitarkoituksiin tai näyttääksemme sinulle paikkakuntakohtaisia koulutuksia. Tietoja ei käytetä yhdessä sellaisen muun tiedon kanssa, joka mahdollistaisi tietojen yhdistämisen yksittäiseen henkilöön.
 6. Evästeet ja muu laitteeseesi paikallisesti tallentuva sisältö. Kun vierailet Palvelussamme, käytämme suoraan tai kolmansien osapuolten välityksellä erilaisia tekniikoita, joilla voimme tunnistaa sinut ja saada sinusta enemmän tietoa käyttäjänä. Käytämme esimerkiksi evästeitä, jotta sinun ei tarvitse kirjautua sisään aina vieraillessasi käyttäjätililläsi. Lisätietoja tämänkaltaisesta tekniikasta on alempana kohdassa ”Evästeet ja vastaavat seurantatekniikat”.
 1. Muista lähteistä saatavat tiedot. Saatamme saada ajoittain tietoja muista lähteistä, yleensä kumppaneiltamme, asiakkailtamme tai toimittajiltamme. Asiakas voi esimerkiksi antaa meille tietoja siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Palvelujamme käytetään.

MITÄ TEEMME KERÄTYILLÄ HENKILÖTIEDOILLA?

Käytämme henkilötietojasi pääasiallisesti siihen, että voimme täyttää sinulle antamamme sitoumukset. Käsittelyä tehdään seuraavin tavoin:

 • lähetämme yhteystietosi sille koulutusorganisaatiolle, josta olit kiinnostunut;
 • tarjoamme Palvelun ja toteutamme sen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen;
 • olemme yhteydessä sinuun Palveluun liittyvissä asioissa;
 • lähetämme sinulle uutiskirjeitä ja ajoittaisia viestejä Palveluun ja siellä tarjolla oleviin koulutuksiin liittyen;
 • täytämme muut sopimukselliset velvoitteemme.

Käsittelemme oikeutettuun etuumme perustuen henkilötietojasi seuraavin tavoin:

 • analysoimme käyttöä ja tutkimme, miten voimme kehittää palvelujamme;
 • markkinoimme palvelujamme;
 • estämme, rajoitamme ja tutkimme Palvelun väärinkäyttöä.

Kat­somme, että edellä mainitusta käsit­te­lystä on hyö­tyä niin Keystonelle kuin Palvelun käyt­tä­jille. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­tely mah­dol­lis­taa sen, että voimme tar­jota sinulle yhä parem­pia pal­ve­luita, ker­toa pal­ve­luis­tamme ja tuot­teis­tamme niistä toden­nä­köi­sesti kiin­nos­tu­neille hen­ki­löille sekä pitää pal­ve­lumme tur­val­li­sina kai­kille käyt­tä­jille. Pyrimme ole­maan mah­dol­li­sim­man läpi­nä­ky­viä käy­tän­nöis­tämme sekä anta­maan sinulle vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia koh­dassa 7 kuva­tuin tavoin. Kat­somme, että käsit­tely ei ole ris­ti­rii­dassa perus­oi­keuk­siesi tai -vapauk­siesi kanssa.

Suostumuksesi perusteella:

 • näytämme sinulle päätelaitteesi sijaintiin perustuvaa sisältöä;
 • lähetämme sinulle sähköistä suoramarkkinointia;
 • teemme muita toimenpiteitä, joihin olemme pyytäneet suostumuksesi.

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa muuttamalla selaimesi valintoja (sijaintiin perustuvat palvelut) taikka peruuttamalla suoramarkkinointisuostumuksen klikkaamalla kussakin viestissä olevaa linkkiä. Huomaathan, että osa Palveluun liittyvästä viestinnästä on Palvelun erottamaton osa ja perustuu yllä mainituin tavoin väliseemme sopimukseen Palvelun tarjoamisesta.

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, kuten kirjanpitolakiin perustuvat säilytysvelvollisuudet, sekä noudattaaksemme viranomaisvaatimuksia.


5. KENELLE JAAMME HENKILÖTIETOJASI?

Teemme tarvittavia ja perusteltuja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävästi suojattuna siirtäessämme tai jakaessamme tietoja kolmansille osapuolille. Emme koskaan luovuta henkilötietojasi millekään kolmannelle osapuolelle, jolla ei tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ole käyttöoikeutta henkilötietoihisi.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille vain seuraavissa tapauksissa:

 1. Koulutusorganisaatiot: Luovutamme henkilötietojasi koulutusorganisaatioille, jos olet pyytänyt välittämään yhteydenottosi ko. organisaatiolle. Tietojasi käsitellään tämän jälkeen ko. koulutusorganisaation tietosuojakäytäntöjen mukaisesti, mutta pyrimme sopimuksellisesti varmistamaan, että tietojasi käytetään vain yhteydenottopyyntöösi vastaamiseksi, koulutuksista viestimiseksi, koulutuksen toteuttamiseksi ja palveluiden käytön analysoimiseksi.
 2. Emoyhtiömme, tytäryhtiömme ja muut liiketoimintaamme liittyvät yritykset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi Keystone Education Group -konserniimme kuuluville yrityksille (toimitamme luettelon konsernirakenteestamme pyynnöstä). Jaamme nämä tiedot, jotta voimme tarjota pääsyn verkkosivustoon, ottaa tarvittaessa yhteyttä ja muulla tavoin täyttää sinua koskevat sopimukselliset velvoitteemme. Myös muut tämän tietosuojakäytännön mukaiset käyttötavat ovat mahdollisia.
 3. Viranomaiset: Voimme luovuttaa tarvittavia tietoja viranomaisille, kuten poliisille, veroviranomaisille tai muille viranomaisille, joille olet antanut suostumuksesi julkaista kyseisiä tietoja tai joille meidän on lakisääteisesti luovutettava tietoja.
 4. Yritysjärjestelyt: Jos myymme tai ostamme yrityksen tai omaisuutta tai jos kolmannet osapuolet ostavat merkittävän osan omaisuudestamme, voimme luovuttaa kyseisiä tietoja kyseisille ostajille.

Lisäksi voimme siirtää henkilötietojasi palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietojasi toimeksiannostamme ja lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä. Var­mis­tamme tie­to­jen lain­mu­kai­sen käsit­te­lyn sopi­mus­jär­jes­te­lyin sekä ohjeis­ta­malla kol­man­sia osa­puo­lia tie­to­jen käsit­te­lystä.

Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU-/ETA-alueella. Jotkut alihankkijamme tai palveluntarjoajat saattavat kuitenkin sijaita eri puolilla maailmaa. Henkilötietojasi saatetaan sen vuoksi siirtää muihin kuin EU-/ETA-maihin. Yksityisyydensuojasi on meille hyvin tärkeää, ja teemme tarvittavia toimenpiteitä varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävällä tietosuojatasolla, joka on verrattavissa EU-/ETA-maissa tarjottavaan tietosuojan tasoon tai vastaa sitä. Käytämme esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkeita.

Siltä osin kuin ylläpidämme yhteisösivuja Facebookissa tai muissa vastaavissa palveluissa, saatamme olla yhteisrekisterinpitäjiä ko. palveluntarjoajan kanssa. Voimme esimerkiksi Facebook-sivullamme nähdä sivustamme tykkäävien henkilöiden nimen ja profiilikuvan sekä muut tiedot, jotka henkilöt ovat jakaneet kanssamme tai määrittäneet yksityisyysasetuksissaan julkisiksi. Lisäksi näemme tilastotietoja sivujemme kävijöistä. Emme yhdistä näitä tietoja muihin käsittelemiimme tietoihin. Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussaan. Voit hallinnoida Facebookin tietosuojavalintojasi Facebookissa.

Facebookissa tallennettujen tietojen poistaminen

Jos et halua saada tietoa studentum.fi:ltä Facebookin kautta ja haluat poistaa henkilökohtaiset tietosi, seuraa näitä ohjeita:

 1. Mene Facebook-tilisi “Asetukset ja yksityisyys” -osioon
 2. Etsi “Oikeudet”-osio
 3. Napauta “Sovellukset ja sivustot” -vaihtoehtoa. Sinulle aukeaa lista sovelluksista ja nettisivuista, jotka on linkitetty Facebook-tiliisi.
 4. Etsi listalta “studentum.fi” ja napauta sitä
 5. Valitse “Poista”
 6. Olet nyt poistanut onnistuneesti sovellustoimintasi Facebookissa.


6. HENKILÖTIETOJESI SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi tietokonejärjestelmässämme vain niin kauan, kuin se on tarpeellista täyttääksemme sitoumuksemme sinua kohtaan, tai sen ajan, joka lainsäädännössä määrätään. Käytäntönämme on poistaa kaikki henkilötiedot 24 kuukauden kuluttua siitä, kun olet viimeisen kerran käyttänyt Palvelujamme. Voit myös pyytää tietojesi poistamista kohdassa 7 kuvatuin tavoin.


7. OMAT OIKEUTESI

Sinulla on useita vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia hen­ki­lö­tie­to­jesi käsit­te­lyyn liit­tyen:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tar­kas­taa sinusta tal­len­ne­tut hen­ki­lö­tie­dot. Pyyn­nös­täsi oikai­semme, täy­den­nämme tai pois­tamme käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nalta vir­heel­li­set, puut­teel­li­set tai van­hen­tu­neet hen­ki­lö­tie­dot.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halu­tes­sasi saada siir­re­tyksi anta­masi hen­ki­lö­tie­dot, joita käsit­te­lemme auto­maat­ti­sesti suos­tu­muk­sen tai sopi­muk­sen perus­teella.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit mil­loin tahansa kiel­tää tie­to­jesi luo­vut­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten pai­na­malla vies­tin lopussa ole­vaa link­kiä.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vas­tus­taa käsit­te­lyä, joka perus­tuu oikeu­tet­tuun etuun, hen­ki­lö­koh­tai­seen tilan­tee­seesi liit­ty­vällä perus­teella. Esi­mer­kiksi täl­lai­sessa tilan­teessa käsit­te­lyä rajoi­te­taan siksi ajaksi, kun arvioi­daan perus­teita vas­tus­taa käsit­te­lyä. Käsit­te­lyä voi­daan rajoit­taa myös mm. sil­loin, kun kiis­tät hen­ki­lö­tie­to­jesi paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den, jol­loin käsit­te­lyä rajoi­te­taan ajaksi, jonka kuluessa voimme var­mis­taa tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruut­taa anta­masi suos­tu­muk­sen mil­loin tahansa. Suo­ra­mark­ki­noin­ti­suos­tu­muk­sen voit peruut­taa pai­na­malla vies­tin lopussa ole­vaa link­kiä.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä vali­tuk­sen viran­omai­selle, mikäli kat­sot, että tie­to­jasi on käsi­telty tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen ja kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön vas­tai­sesti.

Jos haluat tarkistaa, poistaa tai korjata tietoja taikka käyttää muita sinulle kuuluvia oikeuksia, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi tai info@koulutus.fi, ja ilmoita, mitä pyyntösi koskee. Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja varmistaaksemme, että annamme tiedot oikealle henkilölle.


8. EVÄSTEET JA VASTAAVAT SEURANTATEKNIIKAT

Käytämme Palvelussa evästeitä ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on pieni tiedosto (sisältää yleensä kirjaimia ja numeroita), joka on ladattu laitteeseen (esim. tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen, kuten kannettava tietokone, iPhone, iPad, Android tai muu älypuhelin) ja joka tallentaa kiintolevyllä, Flash-muistissa tai selaimessa olevia tietoja. Sen avulla voidaan tunnistaa Palveluun palaava käyttäjä ja mukauttaa Palvelujen käyttökokemusta käyttäjän mieltymysten mukaan.

Käytämme evästeitä eri tarkoituksiin, esimerkiksi Palvelun tarjoamiseen ja sen toiminnallisuuksien toteuttamiseen (esim. kirjautuminen), Palvelun kävijämäärien mittaukseen ja käytön analysointiin sekä mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen.

Tietyiltä osin evästeiden käyttö on välttämätöntä, jotta Palvelua voidaan käyttää. Tarvitsemme esimerkiksi tietoja asetuksistasi, joiden perusteella tiedämme, miten verkkosivusto näkyy selaimessasi. Käytämme evästeitä myös, jotta voimme mukauttaa palvelumme sen mukaan, miten käytät verkkosivustoa, mitä tietoja annat ja mitä valintoja teet vieraillessasi sivustossa. Näin voimme varmistaa, että saat itsesi kannalta oleellisia tietoja.

Käytämme sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeitä asettaa se internetsivusto, kuten studentum.fi tai koulutus.fi, jolla parhaillaan olet. Kolmannen osapuolen evästeet asettaa ja niitä käyttää eri taho kuin vierailemasi sivuston omistaja. Ensimmäisen osapuolen evästeillä tyypillisesti toteutamme Palvelun toiminallisuuksia (kuten kirjautuminen) sekä mittaamme ja analysoimme Palvelun käyttöä. Kolmannen osapuolen evästeillä suoritamme markkinatutkimuksia, mittaamme Palvelun käyttöä, esitämme mainoksia, kohdennamme mainontaa ja parannamme Palvelun toimivuutta.

Evästeiden lisäksi voimme käyttää paikallisesti laitteeseesi tallennettuja pikselitunnisteita, verkkojäljitteitä, JavaScriptiä tai vastaavia tekniikoita, joilla voidaan seurata eri verkkosivustojen käyttöä ja sähköpostien vastaanottamista (pikselitunnisteet). Pikselitunnisteita voidaan käyttää Palvelussamme tai meiltä tai kumppaneiltamme tulevan sähköpostiviestinnän yhteydessä. Pikselitunnisteiden avulla voimme lähettää juuri itsellesi sopivia alennuksia ja tarjouksia. Pikselitunnisteilla voidaan myös tunnistaa ne kurssit, tarjoukset tai sähköpostiviestit, joiden perusteella vierailit kumppaniemme verkkosivustoilla. Toiset yritykset voivat käyttää erityisiä pikselitunnisteita, joilla he seuraavat käyntejä omissa verkkosivustoissaan ja selvittävät, saapuuko verkkoliikenne meidän sivustostamme ja oletko oikeutettu käyttämään palveluja.

Palvelujemme tai verkkosivuston käyttämiseen liittyvät tiedot ja voimassa oleva IP-osoitteesi voidaan lähettää kolmansille osapuolille, kuteen Googlelle, jotka säilyttävät tiedot ja jotka tarjoavat asianmukaisia evästeitä palvelimille esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kolmannet osapuolet käyttävät näitä tietoja meidän puolestamme arvioidakseen verkkosivuston käyttöä ja palveluja, laatiakseen raportteja sivuston käyttöaktiivisuudesta ja tarjotakseen meille muita sivuston aktiivisuuteen ja palveluihin liittyviä palveluja. Mitään kerättyä IP-osoitetta ei yhdistetä mihinkään muihin meidän tai kolmansien osapuolten säilyttämiin tietoihin.

Voit halutessasi poistaa käytöstä tai estää eri toimijoiden evästeet valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimessasi. Tällöin et voi välttämättä käyttää joitakin Palvelun ominaisuuksia. Huomaathan, että evästeitä koskevat asetukset ovat aina selainkohtaisia. Halutut asetukset on tästä syystä tehtävä jokaisessa käytetyssä selaimessa ja/tai laitteessa erikseen.

Kolmansien osapuolien evästeistä saat lisätietoja ja voit vaikuttaa myös suoraan ko. kolmansien osapuolten palveluissa:

 • Google:
  • Google Analyticsin voit estää selaimen lisäosalla.
  • Tästä saat lisätietoja siitä, miten Google käyttää evästeitä mainonnassa.
 • Facebook
  • Tästä saat lisätietoja siitä, miten Facebook käyttää evästeitä.


9. TIETOTURVA

Suo­jaamme hen­ki­lö­tie­toja katoa­mi­selta, tuhou­tu­mi­selta, vää­rin­käy­tök­siltä, oikeu­det­to­malta pää­syltä ja luo­vu­tuk­selta asian­mu­kai­sin tie­to­tur­va­kei­noin. Var­mis­tamme tie­to­tur­val­li­sen käsit­te­lyn vesi­mer­kiksi palo­muu­rein ja muilla tek­ni­sin kei­noin, rajaa­malla pää­syä tie­toi­hin ja var­mis­ta­malla, että työn­te­ki­jämme sekä ali­hank­ki­jamme käsit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­toja annet­tu­jen ohjei­den, heille myön­ne­tyn käyt­tö­oi­keu­den ja sopi­mus­ten mukai­sesti. Hen­ki­lö­tie­toja käsit­te­le­viä hen­ki­löitä sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.


10. MUUTOKSET

Varaamme oikeu­den päi­vit­tää näitä tietosuojakäytäntöjä esi­mer­kiksi Pal­ve­lui­den kehi­tyk­sen tai pakot­ta­van lain­sää­dän­nön vuoksi. Muu­tok­sista ja päi­vi­tyk­sistä tie­do­te­taan Pal­ve­luis­samme. Viimeisimmät muutokset tietosuojakäytäntöihin on tehty 2020-05-07. Aiempi versio on löydettävissä täältä.


YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, yksityisyydensuojasta tai tietosuojasta, voit aina lähettää sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi tai info@koulutus.fi. Keystone Education Groupista saat tietoja osoitteesta www.keg.com.