Itsenäiset maisteriohjelmat

Kyberturvallisuuden maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kyberturvallisuuden maisteriohjelma

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta hallinnollisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Maisteriohjelmassa sisällöllisiä painopistealueita ovat kyberturvallisuuden suunnittelu, johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta niin johtamisen kuin teknologiankin näkökulmasta.

Kaikki maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat digitalisoituvan maailman ymmärtämisen kannalta tarvittavan teknisen perusosaamisen. Täydentävät ja muut opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana.

Koulutuksen sisältö

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman opinnot koostuvat vähintään 86 op laajuisista maisteriohjelman syventävistä opinnoista (joihin sisältyy 30 op laajuinen opinnäyte), vähintään 5 op laajuisista viestintä- ja kieliopinnoista sekä vähintään 35 op laajuisista muista opinnoista, joiden sisältö vaihtelee opiskelijan taustatutkinnon ja opiskelijan itselleen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yhteiset opinnot ovat opintoja, joiden avulla opiskelija saavuttaa maisteriohjelman alan ja akateemisuuden kannalta keskeisen yhteisen osaamispohjan. Keskeinen osa yhteisiä opintoja on kehittää opiskelijan tutkimusmenetelmällistä osaamista. Lisäksi yhteisiin opintoihin kuuluu opintoja, jotka tuottavat kyberturvallisuuden opintojen suorittamisen kannalta kaikkein välttämättömimmän informaatioteknologian osaamisen, ellei opiskelija ole hankkinut vastaava osaamista jo aiemmin. Osa yhteisiä opintoja ovat myös suppeat viestintä- ja kieliopinnot, joiden tavoitteena on vahvistaa ennen kaikkea opiskelijan vieraan kielen taitoa nimenomaan kyberturvallisuuden alalla.

Maisteriohjelman opinnot ovat opintoja, joiden avulla opiskelija saavuttaa maisteriohjelman kannalta keskeisimmän osaamisen. Nämä opinnot ovat kaikille maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia, ja ne on jaettu kahteen moduuliin. Kyberturvallisuuden johtamisen moduulin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen osaaminen, että opiskelija ymmärtää, mistä kyberympäristössä ja sen turvaamistoimenpiteissä on kysymys sekä kuinka kyberturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan ja johdetaan. Kyberturvallisuuden teknologian moduulin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusosaaminen kyberympäristön suojaamisesta siten, että kyberympäristön suojaamista tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat kyberympäristöön liittyvät haavoittuvuudet, olemassa oleva tietoturvallisuuteen liittyvä teknologia ja tietoverkkoturvallisuus.

Osaamista suuntaavat opinnot mahdollistavat opiskelijalle osaamisen suuntaamisen hänen omien tarpeidensa, mielenkiinnon kohteidensa tai painotustensa mukaisesti. Osaamista suuntaavista opinnoista vähintään 10 op tulee valita siten, että ne tukevat osaamisen suuntaamista maisteriohjelman alan sisällä. Loput opinnot voi valita vapaasti kuitenkin siten, että kaikkien osaamista suuntaavien opintojen tulee olla korkeakouluopintoja.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Kyberturvallisuuden maisteriohjelmaan valitaan 45 uutta opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu