Pro gradu, kandi ja diplomityö

Pro gradu, kandi ja diplomityö

Pro gradu, kandi ja diplomityö

Aloitettuasi yliopistossa opiskelun kuulet väistämättä sanat kandi, gradu tai diplomityö. Kannattaa siis tutustua näihin eri tutkielmamuotoihin jo hyvissä ajoin!

Lue perustietoa yliopistotasoisista tutkinnoista. Kurkkaa myös yleisimmät haasteet ja vinkit onnistuneeseen tutkielman tekoon!

Kolme erilaista yliopistotutkielmaa

Kandidaatintutkielma eli kandi on opinnäytetyö, joka kirjoitetaan kandidaatintutkintoa varten. Koskee alempaa korkeakoulututkintoa.

Pro gradu -tutkielma eli gradu on opinnäytetyö, jonka maisterin tutkintoa suorittavat kirjoittavat yliopistossa. Koskee ylempää korkeakoulututkintoa.

Diplomityö on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien opinnäytetyö. Koskee ylempää korkeakoulututkintoa.
 

Tutkielma – miksi kirjoitetaan?

Tutkielmia kirjoitetaan, jotta opiskelija pääsisi syventymään tiettyyn aihepiiriin, parantamaan osaamistaan ja osoittamaan osaamisensa oman alansa tiedeyhteisölle.

Tutkielmaa tehdessä opiskelijan on osattava hakea itsenäisesti tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja vertailla sitä muiden tietolähteiden kanssa sekä tuottaa tieteelliset kriteerit täyttävää tekstiä. Opiskelija soveltaa oppimaansa ja tuottaa siis lopulta uutta tietoa.

Tutkielma – mitä sisältää?

Tutkielman yksityiskohdat sekä vaadittu pituus riippuvat aina opiskeltavasta aineesta ja sen erityispiirteistä. Yleensä tutkielman tekoon liittyy jokin korkeakoulun kurssi tai seminaari.

Tutkielmaan kuuluu teoriaosa, jossa perehdytään siihen, mitä tutkittavasta aiheesta on aiemmin kirjoitettu. Lisäksi tutkielmaan sisältyy usein kokeellinen osa, jossa opiskelija kerää itse tietoa ja hyödyntää jotain tiedonkeräysmenetelmää. Tiedonkeräysmenetelmä voi sisältää esimerkiksi haastattelua, kyselyä tai havannointia. Tämän jälkeen kerättyä aineistoa arvioidaan, luokitellaan ja analysoidaan valitun tutkimusmenetelmän ja teorian kautta.

Miten tutkielma arvioidaan? 

Tutkielman arvioinnissa mitataan, kuinka opiskelija pystyy tuottamaan tieteellistä tekstiä ja esittämään niiden pohjalta johtopäätöksiä. Kieliasun odotetaan olevan sujuvaa ja selkeää. Tutkielman arvioinnissa tarkastellaan myös, kuinka tutkielmassa käytetyt lähteet on esitetty.

Arvioinnissa käytetään asteikkoa yhdestä viiteen. Tutkielman tekoon liittyy yleensä myös kypsyysnäyte, jossa opiskelija todistaa, että osaa kirjoittamansa tutkielman sisällön. Samalla opiskelija näyttää kykenevänsä tuottamaan kieliopillisesti virheetöntä tekstiä.

Mikä heikentää arvosanaa?

 • Tutkielman sisältö ei vastaa aihetta – Kaiken perusta on se, että työn sisältö vastaa tekemääsi kysymyksenasettelua. 
 • Niukka lähdekirjallisuus – Jos olet käyttänyt vähän lähdekirjallisuutta tai se ei kerro aiheestasi.
 • Vajanaiset määrittelyt – Jos olet määrittänyt tutkimustehtäviä tai -ongelmia epäselvästi tai tutkimusmenetelmien käytössä on puutteita. 

 

Kandin, gradun ja diplomityön haasteet

Onko sinulle kerrottu kauhutarinoita kandin, diplomityön tai pro gradu -tutkielmien teosta? Mikä sitten kandin, gradun tai diplomityön kirjoittamisessa oikeastaan on niin vaikeaa? Lue koettelemuksista ja ehdotuksista niiden ratkaisemiseksi. Lukaise myös vinkkilista tutkimuksen tekoon!

Kimurantti startti: Tutkimusaiheen keksiminen ja työn aloittaminen tuntuvat mahdottomilta. Aiheet ja eri vaihtoehdot risteilevät päässä ja sinusta saattaa tuntua, ettet löydä punaista lankaa.

 • Ratkaisu: Keskustele esimerkiksi työn ohjaajan tai opiskelukaverin kanssa. Löydätte yhdessä helmet tavanomaisista tai epärealistisista ideoista.

Liian laaja aihe: Innostuneena alat tutkia liian suuritöistä ja laajaa aihetta. Silloin kärsivät niin tutkimuksen fokus sekä aiheeseen syventyminen.

 • Ratkaisu: Rajaa aiheesi. Mieti yksi rajattu näkökulma, jota käsittelet perusteellisesti. Työn ohjaaja osaa myös auttaa näkökulman rajaamisessa.

Tavoittelet täydellisyyttä: Tähtäät täydelliseen, suvereeniin suoritukseen ja pelästyt kun ensimmäinen vastoinkäyminen koittaa. Silloin saatat sortua ajattelemaan, että ei minusta ole tähän.

 • Ratkaisu: Ole armollinen itsellesi ja tipauta rimaa alaspäin, jos olet asettunut sen epärealistisen korkealle. Tarkastele tutkielman tekoa oppimiskokemuksena, lopeta vertailu muihin ja kulje oma ”tutkielmapolkusi”.  Älä tuijota vain haluamaasi loppuarvosanaa vaan mieti, mikä tällä hetkellä auttaisi työsi edistymistä ja keskity siihen.  

Aikatauluttaminen: Ongelma on joko se, että sinulla ei ole aikaa tutkielman teolle tai se, että sinulla on liian paljon aikaa etkä saa tehtyä mitään. Silloin saattaa iskeä paniikki ja stressi – siis oikea tutkielmakammo.

 • Ratkaisu: Mieti mitä voisit tehdä juuri nyt. Lupaa itsellesi kymmenen minuutin työhetki. Näin pääset työhön käsiksi ja mahdollisesti tutkielman kirjoittamishetki pitenee, etkä edes huomaa sitä. Katko työsi pieniin siivuihin ja tee yksi siivu joka päivä. Jos sinusta tuntuu, että päiväsi ovat täynnä, kirjoita paperille kaikki mihin kulutat aikaasi päivän aikana. Tarkastele listaa ja mieti mistä voisit luopua.

Vinkit kandin, gradun tai diplomityön tekoon

 • Valitse itseäsi kiinnostava aihe, joka on toteuttamiskelpoinen.
 • Lue aiemmin tehtyjä tutkielmia alaltasi. Mieti mitä hyvää ja huonoa niissä on?
 • Aseta välitavoitteita ja varaa kalenteriisi selkeät ajat opinnäytetyön tekoon.
 • Keskustele työstäsi ohjaajasi ja muiden opiskelijoiden kanssa.
 • Muista myös rentoutua ja palkita itsesi onnistuneista välitavoitteista.

 Tsemppiä tutkielman kirjoitusurakkaan!


 Lue lisää:

»Yliopistot ja korkeakoulut

» Avoin yliopisto

» Yliopisto-opinnot ulkomailla


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Näin sivustomme toimii
NÄIN SIVUSTOMME TOIMII

  Etsi sinua
  kiinnostava koulutus

  Lähetä oppilaitokselle
  yhteydenottopyyntö

  Oppilaitos vastaa
  kysymyksiisi