Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopisto-opinnot ja korkeakoulussa opiskelu

Suomessa on yhteensä 14 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaista yliopistoa:

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Svenska handelhögskolan Hanken
 • Taideyliopisto
  • Sibelius-Akatemia
  • Kuvataideakatemia
  • Teatterikorkeakoulu
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Näiden lisäksi sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK).

Yliopisto-opinnot

Yliopisto-opinnoissa voit itse muokata oman opintokokonaisuutesi. Yliopisto-opiskelu voi olla kokopäiväistä, osa-aikaista tai etäopiskelua.

Opiskelu yliopistossa ja korkeakoulussa on jaettu kolmeen osaan:

 • Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatti
 • Ylempi korkeakoulututkinto, maisteri
 • Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joihin voi jatkaa ylemmän korkeakoulututkin­non jälkeen

Hakeminen yliopistoon tai korkeakouluun

Yliopistot ja korkeakoulut päättävät itse opiskelijavalinnoistaan. Opiskelijat yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella.

Yliopistoon ja korkeakouluun hakevan on noudatettava yhden paikan säännöstä. Se tarkoittaa, että opiskelija voi vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavista koulutuksista.

Opiskelukustannukset

Opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa Suomessa on maksutonta (lukuunottamatta ylioppilaskunnan jäsenmaksua). Opiskellessasi yliopistossa olet oikeutettu hakemaan Kelan opintotukea ja valtion takaamaa opintolainaa opiskelujesi ajalle.

Yliopisto-opiskelun aloittaminen

Yliopistossa opiskelevan lukuvuosi alkaa ilmoittautumisella yliopistoon  useimmiten tämä tapahtuu maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksun maksettuaan opiskelija saa opiskelijakorttiinsa lukuvuositarran, joka oikeuttaa muun muassa opiskelija-alennuksiin sekä opiskelijaruokailuun.

Uusien opiskelijoiden ei tarvitse aloittaa opiskeluaan yksin. Uusien opiskelutovereiden lisäksi useimmissa yliopistoissa tutorit valmentavat, neuvovat ja järjestävät uusille opiskelijoille ohjelmaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kokopäiväistä opiskelua

Useimmat yliopisto-opinnot  vaativat kokopäiväistä opiskelua. Suuri osa yliopisto-opinnoista tapahtuu kuitenkin itseopiskeluna mahdollistaen tietyissä tapauksissa myös osa-aikaisen opiskelun. Yliopisto-opiskelu koostuu luennoista, erilaisista harjoitustöistä, demoista sekä kurssin lopussa suoritettavasta tentistä tai kirjallisesta työstä. Pakollisten luentojen sekä kirjatenttien määrä vaihtelee niin yliopisto- kuin oppiainekohtaisestikin. Yliopisto-opinnot valmistavat opiskelijaa seminaarityöskentelyyn sekä pro gradu -työn tekemiseen. Opinnoissa tähdätään siten joko alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Kolmevuotinen alempi korkeakoulututkinto (Kandidaatin tutkinto) koostuu pääaineen ja yhden tai useamman sivuaineen opinnoista, kieliopinnoista sekä mahdollisista vapaista opinnoista antaen perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle. Kaksivuotiseen ylempään korkeakoulututkintoon (Maisterin tutkinto) kuuluvat pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielman teko sekä mahdolliset muut vapaavalintaiset opinnot.


Lue lisää:

Selaa koulutusvaihtoehtoja


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Näin sivustomme toimii
NÄIN SIVUSTOMME TOIMII

  Etsi sinua
  kiinnostava koulutus

  Lähetä oppilaitokselle
  yhteydenottopyyntö

  Oppilaitos vastaa
  kysymyksiisi