Näyttää 1-20 koulutusta 36 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 36 tuloksesta
1
2

Matematiikka -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Matematiikka ei ole vain plus, miinus, kerto- ja jakolaskuja. Matematiikka jaotellaan usein teoreettiseen ja sovellettuun matematiikkaan. Teoreettinen matematiikka keskittyy abstrakteihin teorioihin kun taas sovelletussa matematiikassa mallinnetaan matematiikan avulla erilaisia ilmiöitä. Matematiikassa voi opiskella yliopistoissa luonnontieteellisellä koulutusalalla joko luonnontieteiden kandidaatiksi kolmessa vuodessa tai filosofian maisteriksi viidessä vuodessa. Matematiikkaa opiskellut maisteri voi työskennellä esimerkiksi tutkijana, opettajana, suunnittelijana, hallintotehtävissä tai elinkeinoelämän mallinnus- ja laskentatehtävissä.

matematiikka

Matemaatikko työelämässä

Matemaatikon työ voi sisältää usein laskelmien tekemistä teknistä, luonnontieteellistä tai jotakin muuta tutkimusta varten. Matemaatikkoja työskentelee myös opettajina ja asiantuntijoina. Työpaikkoja on yliopistoissa ja oppilaitoksissa, kuntien ja valtion hallinnossa sekä elinkeinoelämän palveluksessa.

Matematiikan alan työssä tarvitaan ennen kaikkea teorioiden tuntemusta, laskutaitoa ja matemaattista päättelykykyä. Työ edellyttää tarkkuutta ja hyvää keskittymiskykyä sekä suullista ja kirjallista esitystaitoa. Matemaatikon työssä on ymmärrettävä teoriat sekä suoriuduttava ilmiöiden matemaattisesta mallintamisesta ja tarvittavasta laskemisesta.

Matematiikan opinnot

Matematiikkaa voi opiskella myös teknisissä tieteissä. Matematiikan opettajiksi aikovien on suoritettava myös pedagogiset opinnot. Matematiikan opettajat opettavat usein myös jotakin muuta ainetta, kuten kemiaa, fysiikkaa tai tietotekniikkaa. Saadakseen pätevyyden näiden aineiden opettamiseen, tutkintoon on sisällytettävä riittävä määrä näiden aineiden opintoja.

Taloudellis-hallinnolliselle alalle pyrkivien olisi hyvä opiskella esimerkiksi kansantaloutta tai aineita, jotka perehdyttävät johonkin valtionhallinnon sektoriin. Muille sovellusaloille suositellaan sivuaineeksi jotakin luonnontiedettä.

matematiikkaTilastotieteen opinnot

Tilastotiedettä tarvitaan monien alojen tutkimuksessa, esimerkiksi lääketieteessä, biologiassa, biotekniikassa, tietotekniikassa, taloustieteessä, psykologiassa sekä ympäristön- metsän-, maatalouden- ja riistantutkimuksessa.

Tilastotiedettä opiskellut maisteri työskentelee tutkimus-, suunnittelu- tai opetustehtävissä. Tilastotieteilijä suunnittelee aineiston hankinnan, tulkitsee ja analysoi saatua tietoa sekä tekee johtopäätöksiä. Työpaikkoja on erilaisissa tutkimuslaitoksissa kuten Tilastokeskuksessa, Kansanterveyslaitoksessa ja Metsäntutkimuslaitoksessa, lääketehtaissa, yliopistoissa, markkinatutkimuslaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja pankeissa. Tilastotiedettä on mahdollista opiskella myös yhteiskuntatieteissä.

Opiskelu ulkomailla

Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset ylioopistot ja korkeskoulut osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko matematiikkakoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Onnea matematiikan opintoihisi!

Vertaile koulutuksia