Kandi- ja maisteriohjelmat

Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja

Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettaja- ja luokanopettajakoulutuksessa on kolme erillistä opintosuuntaa. Opintosuunnan valinnan kautta valitset, minkä aineen kelpoisuuden saat luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi. Voit myös täydentää tutkintoasi toisen opetettavan aineen opinnoilla.

Matematiikan opintosuunnan opiskelijat perehtyvät monipuolisesti matematiikan eri osa-alueisiin ja saavat mahdollisuuden tutustua sekä koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen että kokonaan uusiin, kiehtoviin aihepiireihin.

Kemian opintosuunnan opiskelijat perehtyvät aluksi laaja-alaisesti kemian peruskäsitteisiin, alkuaineiden ja molekyylien ominaisuuksiin, termodynamiikan perusteisiin, yhdisteiden nimeämiseen, luokittelemiseen ja reaktioihin. Maisterivaiheessa he keskittyvät syvällisemmin kemian opettamiseen.

Fysiikan opintosuunnan opiskelijat perehtyvät monipuolisesti klassisen ja modernin fysiikan ilmiömaailmaan kuten mekaniikkaan, sähkö- ja lämpöoppeihin, kvanttimekaniikkaan, suhteellisuusteoriaan ja moniin perusteorioiden sovelluksiin. Lisäksi perehdytään kokeelliseen osaamiseen ja ongelmanratkaisun työkaluihin. Maisterivaiheessa syvennytään enemmän fysiikan opettamiseen.

Opettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelijat tutustuvat oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan ja perehtyvät matematiikan, kemian tai fysiikan opettamiseen käytännön tasolla eri ikäisille oppijoille.

Lisäksi koulutukseen sisältyy luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Tavoitteet

Kouluissa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän matematiikkaan ja luonnontieteisiin perehtyneitä opettajia. Näitä osaajia tarvitaan myös koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tämä koulutus tarjoaa mielenkiintoisen ainekokonaisuuden niille, jotka ovat kiinnostuneita matematiikasta ja luonnontieteistä sekä näiden aineiden opettamisesta eri ikäisille oppijoille. Koulutus antaa

  • peruskoulun luokanopettajan pätevyyden
  • aineenopettajan (matematiikka, kemia tai fysiikka) laaja-alaisen pätevyyden.

Opinnoissa pääsee matematiikan, kemian tai fysiikan lisäksi perehtymään pedagogiikkaan ja didaktiikkaan laaja-alaisesti lasten ja nuorten tarpeet ja kehitysvaiheet huomioiden. Koulutuksen jälkeen opettajalla on aineenopettajaa laajemmat valmiudet tukea matematiikan ja luonnontieteiden oppimista.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti, filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu