Näyttää 1-20 koulutusta 133 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 133 tuloksesta
1
2
3
4
...
7

Luonnontieteet -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu yliopistossa tai korkeakoulussa on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, teisteissä ja havainnoissa. Ensimmäisen vuoden luonnontieteiden opiskelu voi olla usein aika helppoa, mutta vaatimustaso nousee mitä pidemmälle opinnoissa edetään. Yliopistossa opiskellaan valitun pääaineen lisäksi usein yhtä tai useampaa sivuainetta, kieliä ja viestintää sekä muita oman alan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tietotekniikkaa, tilastotiedettä ja matematiikkaa.

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Biologian opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

luonnontieteet

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman kenttätyöskentelyä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

luonnontieteetKemia

Aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita tutkiva luonnontiede on nimeltään Kemia. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esimerkiksi analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Luonnontieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä eri yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista. Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiedeeliastronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen. 

Vertaile koulutuksia