Itsenäiset maisteriohjelmat

Matematiikan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikan maisteriohjelma

Matematiikan opinnot valmistavat sinua tutkijan, asiantuntijan, data-analyytikon ja matemaatikon urapoluille. Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät tutkijoina, opettajina, erilaisissa suunnittelu- ja konsulttitehtävissä sekä asiantuntijoina esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, teknologiateollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla sekä bio- ja lääketieteiden parissa.

Matematiikan opinnoissa saat kattavan perustietämyksen matematiikan eri osa-alueista ja mahdollisuuden perehtyä tieteenalan uusimpiin saavutuksiin. Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos menestyy erinomaisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissäkin vertailuissa, ja opiskeluympäristö onkin Suomen ehdotonta huippua.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos tarjoaa erinomaisia kursseja niin lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyvässä inversiomatematiikassa, rahoitukseen liittyvässä satunnaismatematiikassa kuin klassisessa matemaattisessa analyysissakin. Opinnot antavat myös vahvan pohjakoulutuksen jatko-osaamisen hankkimiselle.

Sisältö ja toteutus

Voit suuntautua opinnoissasi joko yleiseen matematiikkaan, jossa perehdyt valitsemaasi modernin matematiikan alaan, tai stokastiikkaan ja todennäköisyysteoriaan, jossa perehdyt stokastiikan perusteisiin ja menetelmiin. Stokastisia menetelmiä käytetään esimerkiksi finanssi- ja vakuutusmatematiikassa, matemaattisessa analyysissä, fysiikassa ja biologiassa.

Filosofian maisterin tutkinto on vähintään 120 op laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteopiskeluaika on 2 vuotta.

Matematiikan opintojen lisäksi tutkintoon voi valita muita opintoja oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä opintoja matemaatikoille ovat tietotekniikka, fysiikka, tilastotiede ja taloustiede.

Opetus on monimuotoista. Luentokurssien lisäksi tarjolla on mm. pienryhmätyöskentelyä, seminaareja ja kirjallisten tutkielmien laadintaa. Opinnot huipentaa pro gradu –tutkielma, jossa syvennyt ohjatusti johonkin alasi tutkimusongelmaan.

Matematiikan tutkinto-ohjelman opiskelijana sinun on mahdollista myös suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku ja soveltuvuuskoe.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Matematiikan maisteriohjelmaan valitaan 5 uutta opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu