Kandi- ja maisteriohjelmat

Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Aalto-yliopisto, paikassa Espoo
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan yhä enemmän insinöörejä, jotka osaavat lähestyä monimutkaisia haasteita useista näkökulmista ja ymmärtävät yksilön, yhteiskunnan ja ympäröivän maailman välisiä riippuvuuksia. Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot tarjoavat haastavan ja mielenkiintoisen kokonaisuuden Suomen terävimmässä kärjessä. Syvällisen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen lisäksi hakukohde antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet soveltaa taitojaan tieteessä ja tekniikassa. Teknillisen fysiikan ja matematiikan varaan rakentuvan analyyttisen ajattelukyvyn pohjalta voi ponnistaa huippututkijaksi, hakeutua asiantuntijatehtäviin, edetä liikkeenjohtoon tai vaikka ryhtyä uutta teknologiaa kehittäväksi yrittäjäksi.

Teknilliseen fysiikkaan ja matematiikkaan suuntautuneilla tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on:

Vahvat laskennalliset taidot ja kyky hyödyntää niitä käytäntöön haastavien ongelmien ratkaisemisessa.Tutkinnon suorittaneet hallitsevat matemaattisen mallintamisen sekä teknillistieteellisen ajattelun. He osaavat soveltaa oppimaansa käytäntöön ja muokata monimutkaisista tosielämän haasteista ratkaistavissa olevia ongelmia.

Valmiudet kokeellisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.Tutkinnon suorittaneet hallitsevat uusimmat tieteellisessä tutkimuksessa tarvittavat työvälineet.

Kyky kriittiseen ajatteluun.Tutkinnon suorittaneet osaavat arvioida lähdekriittisesti saamaansa informaatiota ja pystyvät tarkastelemaan omaa alaansa asianmukaisella kriittisyydellä.

Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.Tutkinnon suorittaneet osaavat työskennellä ryhmän osana ja viestiä työstään tuloksellisesti sekä kirjallisesti että suullisesti.

Ymmärrys systeemiajattelusta.Tutkinnon suorittaneet osaavat hahmottaa kokonaisuuksien osat ja niiden toimintalogiikan. He tiedostavat tekniikan ja oman työnsä vaikutukset ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Valmiudet ylempien tutkintojen suorittamiseen.Laaja-alainen fysiikan ja matematiikan peruskoulutus antaa tutkinnon suorittaneille erinomaiset valmiudet jatkaa opintojaan haluamassaan maisteriohjelmassa. Aalto-yliopistossa teknillisen fysiikan ja matematiikan pääaineopiskelijalla on suora tutkinnonsuoritusoikeus Engineering Physics, Mathematics and Operations Research, Computer, Communication and Information Sciences sekä Life Science Technologies -maisteriohjelmiin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Espoo
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto
Otakaari 1
02150 Espoo

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voit yhdistellä luovasti ja koota oman näköisen kokonaisuuden taiteen, tekniikan ja talouden aloilta. Aallosta löydät kattavan valikoiman kandidaatti, maisteri- ja tohtoriohjelmia kolmelta eri alalta. Aalto-yliopistossa tiedetään, että maailmanluokan koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille...

Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu