Itsenäiset maisteriohjelmat

Matematiikan aineenopettajan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikan aineenopettajan maisteriohjelma

Koulutus antaa laaja-alaisen pätevyyden peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen matematiikan opettajan tehtäviin. Opettajan kelpoisuus muodostuu filosofian maisterin tutkinnosta, joka sisältää matematiikan opintojen lisäksi muiden opetettavien aineiden opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koulutus antaa sinulle vankan matemaattisen tietämyksen, jonka lisäksi perehdyt opinnoissa matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan sekä harjoittelet opettamista ohjaavien opettajien tuella. Valitulta opiskelijalta vaaditaan soveltuva alempi korkeakoulututkinto (YOL37§) ja aineenopettajankoulutukseen vaaditaan suomen kielen taitotaso C1 tai YKI 5.

Sisältö ja toteutus

Filosofian maisterin tutkinto on vähintään 120 op laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteopiskeluaika on 2 vuotta.

Matematiikan aineenopettajakoulutus antaa sinulle pedagogisen kelpoisuuden matematiikan aineenopettajan tehtäviin peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Opintoihin sisältyy matematiikan lisäksi opettajan pedagogiset opinnot ja toinen opetettava aine, joka voi olla mikä tahansa koulussa opetettava aine, useimmiten kuitenkin fysiikka, kemia tai tietotekniikka.

Opettajan pedagogisissa opinnoissa tutustut oppimiseen ja opettamiseen liittyvään teoriaan ja perehdyt matematiikan opettamiseen käytännön tasolla Jyväskylän normaalikoulussa. Aineenopettajakoulutuksen antamasta pedagogisesta osaamisesta sekä esiintymis- ja ihmissuhdetaidoista on hyötyä myös tutkimuksen, viestinnän ja hallinnon tehtävissä.

Opetus on monimuotoista. Luentokurssien lisäksi tarjolla on mm. pienryhmätyöskentelyä, seminaareja ja kirjallisten tutkielmien laadintaa. Opinnot huipentaa pro gradu –tutkielma, jossa syvennyt ohjatusti johonkin alasi tutkimusongelmaan. Tutkielman aihe voi liittyä myös matematiikan opettamiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Matematiikan aineenopettajan maisteriohjelmaan valitaan 10 uutta opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu