Kandi- ja maisteriohjelmat

Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat valitsevat pääaineekseen kandidaattiopintojensa aikana joko matematiikan tai tilastotieteen.

  • Matematiikan pääaineen opinnot ovat joko matematiikan tai sovelletun matematiikan opintoja. Matematiikan opinnot perehdyttävät opiskelijan klassiseen matematiikkaan ja antavat yleiskuvan modernin abstraktin matematiikan osa-alueista. Matematiikan pääaineessa opinnot on mahdollista suorittaa myös matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan. Sovelletun matematiikan opinnot keskittyvät lähinnä matemaattiseen mallintamiseen ja optimointiin. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet analysoida erilaisia käytännön ongelmia matematiikan työkaluja käyttäen.
  • Tilastotieteen pääaineessa tutustutaan tilastotieteen perusteisiin, tilastollisen päättelyn tärkeimpiin teorioihin ja tuloksiin sekä opitaan soveltamaan tilastotieteen periaatteita tutkimuksen suunnittelussa ja datan analysoinnissa. Laitoksella sijaitseva Turun yliopiston tilastotieteen keskus on keskittynyt laskennalliseen ja teoreettiseen tilastotieteeseen liittyvien erityiskysymysten lisäksi erityisesti lääketieteen ja taloustieteen tilastollisten menetelmien kehittämiseen ja tekee yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja runsaasti dataa toiminnassaan hyödyntävien yritysten kanssa, joten opiskelija saa jo opiskeluvaiheessa tuntumaa näiden alojen tutkimusongelmiin.

Alakohtaisten taitojen lisäksi tutkinto antaa työelämävalmiuksia, mm. vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisyyttä, kykyä arvioida ja kehittää osaamistaan sekä ajanhallintataitoja.

Tavoitteet

Matematiikalle ja tilastotieteelle on leimallista asioiden selkeys ja johdonmukaisuus ja tarkasteltavien kysymysten monipuolisuus. Matematiikan ja tilastotieteen tietoja tarvitaan nykyisin melkein kaikilla elämän aloilla. Tutkinnon tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot matematiikan/tilastotieteen eri osa-alueista ja erikoistua jollekin itseä erityisesti kiinnostavalle erikoisalalle tai saada peruskoulun ja lukion matematiikan opettajan työssä tarvittavat valmiudet.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu