Kandi- ja maisteriohjelmat

Matemaattiset tieteet

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matemaattiset tieteet

  • Mitä yhteistä on epidemioiden leviämisen mallintamisella ja koneoppimisella?  
  • Mitä yhteistä on kaikuluotauksella ja lääketieteellisellä tomografialla?  
  • Mitä yhteistä on materiaalien kestävyydellä ja Googlen hakualgoritmilla?  
  • Entä mikä yhdistää näitä erityyppisiä kysymyksiä?  

Vastaus on tietenkin matematiikka. Epidemioiden mallintamista ja koneoppimista yhdistää tilastotieteen tehokkaat menetelmät datan käsittelyyn. Kaikuluotauksessa ja tomografiassa on kyse osittaisdifferentiaaliyhtälöiden käänteisestä ratkaisemisesta. Googlen hakualgoritmi perustuu samoihin lineaarikuvausten ominaisarvomenetelmiin kuin materiaalien kestävyyden tutkimus.   

Matematiikkaa hyödynnetään useilla aloilla ilmiöiden rakenteen ymmärtämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen, välillä yksittäisten tulosten sovelluksina, toisinaan kokonaisen matematiikan alan tuoman ymmärryksen muodossa. Konkreettisia ratkaisuja varten tulee matemaattiset ongelmat asettaa oikeiden matemaattisten teorioiden viitekehykseen. Tätä varten tarvitaan matematiikan syvällistä ymmärtämistä. Näin sovelluksissa tarvittavat ratkaisut syntyvät vuorovaikutuksessa matematiikan tutkimuksen kanssa. Matematiikan, tilastotieteen, ekonometrian ja teoreettisen tietojenkäsittelyn perustutkimus mahdollistaa innovaatioina nähtävän kehityksen.  

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma tarjoaa erinomaisen opiskelupaikan matematiikan, tilastotieteen, ekonometrian ja teoreettisen tietojenkäsittelyn haasteista kiinnostuneille hakijoille. Kandiohjelma tarjoaa laaja-alaisen matematiikan syvälliseen ymmärtämiseen painottuvan tutkinnon tieteenaloilta, jotka muuttavat maailmaa.

Uramahdollisuudet

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijat jatkavat pääasiallisesti kandivaiheen jälkeen maisteriopintoihin, sillä maisterintutkinnon antama pätevyys on välttämätön moniin alan työtehtäviin. Maisteriohjelmista valmistuneet matemaatikot, tilastotieteilijät, tietojenkäsittelijät ja ekonometrikot toimivat hyvin monissa erilaisissa työtehtävissä ja eri sektoreilla. Monissa työtehtävissä yhdistyvät kandiohjelman eri linjojen vahvuusalueet, sillä usein työhön voi liittyä esimerkiksi matemaattisen mallin toimivuuden tarkastelun lisäksi datan käsittelyä tilastollisin menetelmin tai ohjelmointia.  

Maisterivaiheen jälkeen valmistuneet suuntaavat asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle puolelle kuten pankkeihin, vakuutuslaitoksiin, koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäviin ohjelmistoyrityksiin tai valtionhallintoon esimerkiksi ministeriöihin tai tutkimuslaitoksiin kuten THL, Tilastokeskus, ETK, VATT. Työ on usein kansainvälistä ja siihen voi liittyä työskentelyä ulkomailla. Työelämässä nimikkeenä voi olla esimerkiksi matemaatikko, tilastotieteilijä, riskianalyytikko, datatieteilijä (Data Scientist), erikoissuunnittelija, analyytikko, asiantuntija tai tutkija. Ura yliopistomaailmassa vaatii jatko-opintoja ja soveltuvaa tohtorin tutkintoa. 

Pätevyys

Suoritusoikeus alempaan korkeakoulututkintoon antaa automaattisesti suoritusoikeuden maisterintutkintoon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suorittanut voi jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista vaatii, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Kanditutkinnon suorittanut voi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.  

Mahdollisia maisteriohjelmia Matemaattisten tieteiden kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim. Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma, Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma, Taloustieteen maisteriohjelma, Datatieteen maisteriohjelma, Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma sekä Life Science Informatics -maisteriohjelma.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu