Itsenäiset maisteriohjelmat

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteriohjelma

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteriohjelma

Tavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

  • oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
  • valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
  • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
  • hyvä viestintä-, vuorovaikutus- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
  • tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy opintosuuntansa mukaisesti matemaattisen teoriatiedon (erityisesti abstrakteja rakenteita silmällä pitäen) tai tilastollisen data-analyysin menetelmäosaamisen syventämiseen. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun opintosuuntavaihtoehdon mukaisesti.

Sisältö

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, johon kuuluu opintosuunnan opintojen lisäksi valinnaisia opintoja. Opintojakso- ja sovellusaineiden valinnoilla voi suuntautua erilaisiin työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Tampereen yliopisto tarjoaa tässä suhteessa erinomaisia vaihtoehtoja esimerkiksi taloudellis-hallinnolliselle alalle aikoville. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat tietojenkäsittelytiede, tilastollinen data-analyysi, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, sovellettu matematiikka, fysiikka ja kemia. Tilastollisen data-analyysin opinnoissa valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi tietojenkäsittelytiedettä, sovellettua matematiikkaa, matematiikkaa, signaalinkäsittelyä, biostatistiikkaa, taloustiedettä, tuotantotaloutta, terveystiedettä, psykologiaa, yhteiskuntatieteitä tai vakuutustiedettä.

Matematiikan aineenopettajan opintosuuntaan sisältyviin aineenopettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Matemaatikon ja tilastollisen data-analyysin osaajan yleisimpiä työpaikkoja ovat erilaiset oppilaitokset, datatieteen yritykset ja eri yritysten data-analytiikkatiimit, finanssiala mukaan lukien vakuutusyhtiöt ja pankit, lukuisat eri teollisuuden alojen yritykset, IT-alan yritykset, tutkimuslaitokset sekä julkiset data-analyysin toimijat kuten tilastokeskukset ja julkishallinnon eri tasot.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu