Näyttää 1-20 koulutusta 26 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 26 tuloksesta
12

Psykologia / Käyttäytymistiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Psykologian opiskelu tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusmatkan ihmiseen. Psykologia ja käyttäytymistieteet tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Tutkimustapoina voi olla esimerkiksi kokeellinen tutkimus, joka soveltuu hyvin aineistonhankintamenetelmäksi kognitiivisten toimintojen tutkimiseen, haastattelu, kenttätutkimus, erilaiset testit tai ymmärtävä fenomenologinen tutkimus, jota käytetään humanistisessa psykologiassa.

Psykologiatiedemuodostuu monista eri osa-alueista. Voidaan puhua yleisestä psykologiasta, neuropsykologiasta, kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, persoonallisuuden psykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta.

psykologia

Opiskellako psykologiksi?

Suomessa psykologiksi voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Psykologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinto koostuu psykologian eri osa-alueiden teoreettisista opinnoista, tutkimusmenetelmien ja ammattikäytäntöjen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta harjoittelusta kokeneen psykologin ohjauksessa.

Psykologia pääaineena voi suorittaa psykologian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Sisällölliset painotukset psykologian eri osa-alueiden välillä vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten sinun kannattaa tutustua eri laitosten opetustarjontaan.

Ammattina psykologi

Millaista se psykologina työskentely sitten oikein on? Psykologin arkea luonnehtii päivittäinen yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa. Yleisimmin psykologi toimii oman alansa erityisasiantuntijana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä. Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Kasvatus- ja perheneuvolapsykologi työskentelee esimerkiksi kasvatuksen asiantuntijana perheneuvolassa. Hän auttaa vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmatilanteissa. Tässä hän voi käyttää apuna psykologisia tutkimuksia ja testejä. Hän tukee traumoissa ja kriiseissä sekä auttaa tarvittaessa erilaisten yksilö-, pari- perhe- ja ryhmäterapioiden avulla.

Psykologi saattaa myös ohjata asiakasryhmiä ja pitää koulutuksia. Asiakastyön lisäksi psykologien työhön sisältyy yhteistyötä muiden toimijoiden ja omaisten kanssa sekä suunnittelu- ja kehitystehtäviä. Osa psykologeista toimii johto-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä, jolloin asiakasvastaanottotyötä ei välttämättä ole ollenkaan.

Vertaile koulutuksia