Kandi- ja maisteriohjelmat

Psykologian kandiohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2/2,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2/2,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Psykologian kandiohjelma

  • Haluatko ymmärtää tieteellisin perustein ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa? 
  • Kiinnostaako sinua, miten ihmisen havainnot, tunteet ja ajattelu rakentuvat, miten aivot toimivat ja miten yksilö kehittyy lapsuudesta aikuisuuteen? 
  • Haluaisitko olla mukana kehittämässä mielenterveyttä tukevia hoitomenetelmiä? 

Psykologian koulutusohjelmassa voit syventyä tällaisiin kysymyksiin. Koulutusohjelma rakentaa laaja-alaisesti ymmärrystäsi ihmisestä. Se antaa erinomaiset valmiudet hahmottaa mielen ilmiöiden yhteyksiä aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin. 

Psykologian koulutusohjelma on monitieteinen ja opinnoissa on kytkentöjä esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Helsingin psykologian koulutusohjelma toimii lääketieteellisessä tiedekunnassa, ja voit osallistua tiedekunnan muiden koulutusohjelmien kanssa yhteisille valinnaisille opintojaksoille.   

Voit soveltaa psykologiaa monissa eri yhteyksissä, joissa on tärkeää tuntea ihmisen toiminnan, tunteiden ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Koulutusohjelmassa opit myös erittäin hyvin hallitsemaan tieteellisten tutkimusasetelmien suunnittelua ja tilastollisten menetelmien käyttöä. 

Kandiohjelmassa rakennat tiedollisia ja taidollisia perusteita psykologin ammattia varten. Kandivaiheessa tutustut psykologin urapolkuihin ja työhön ja aloitat psykologin kliinisten taitojen opiskelun. Psykologian maisteriohjelmaan siirrytään suoraan kandiohjelmasta, eikä siihen tarvitse erikseen hakea. Psykologian maisteriohjelmaan sisältyvien syventävien teoria- ja työelämäopintojen jälkeen voit valmistua psykologian maisteriksi ja toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä, psykologina. 

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi sinulla on vankka psykologinen ja käyttäytymistieteellinen tietopohja ja menetelmällinen osaaminen, joita voit soveltaa sekä yksilöiden että yhteiskunnallisen tason ongelmien ratkaisemiseen. 

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaneena ja laillistuksen saaneena psykologina voit hakea erilaisia psykologin ammattinimikkeen alla olevia tehtäviä, jotka voivat sijoittua esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, kunnalliseen terveydenhuoltoon, työterveysalalle, kouluihin tai lastensuojeluun. Psykologina voit toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana. 

Psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineena valmistuneena voit sijoittua syvällistä käyttäytymistieteellistä asiantuntijuutta vaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa. Voit myös sisällyttää tutkintoosi opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit toimia psykologian opettajana esimerkiksi toiseen asteen oppilaitoksissa.

Pätevyys

Valmistuttuasi psykologian maisteriksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää sinulle luvan toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä (psykologina). Psykologian maisteriohjelman sekä opettajan pedagogiset opinnot suorittaneella henkilöllä on psykologian opettajan kelpoisuus.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian kandidaatti ja psykologian / filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu