Kandi- ja maisteriohjelmat

Hallintotieteet ja johtaminen

Lapin yliopisto, paikassa Rovaniemi
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Video

Hallintotieteet ja johtaminen

Hallintotiede ja johtaminen

Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma sinulle vahvan tietopohjan organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Opetuksemme pohjautuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, joka pyrkii ennakoimaan muuttuvan maailman ja työelämän kehitystä. Opiskelijana liityt osaksi tiedeyhteisöämme, joka on suuntautunut työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Tutkinto-ohjelman perusopinnot sekä suurin osa aineopinnoista ovat kaikille opiskelijoille yhteisiä. Hallintotieteiden ja johtamisen kandidaatintutkinnon tutkinto-ohjelmassa on kolme opintosuuntaa: hallintotiede, johtaminen ja johtamisen psykologia. Valitset oman opintosuuntasi alkuvaiheen opintojen jälkeen.  Maisterintutkintoon jatkat kandidaatintutkinnon opintosuuntavalinnan mukaisesti. Maisteritutkinnossa on kolme pääainetta: hallintotiede, johtaminen sekä hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia.

Hallintotieteen opinnot

Hallintotieteen tutkinnot ovat työelämässä arvostettuja ja kilpailukykyisiä ja niiden ytimenä on laaja-alainen hallinto- ja johtamisosaaminen. Opinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisissa organisaatioissa, yrityksissä ja järjestöissä. Opiskelussa painottuvat julkisen johtamisen ja hallinnon, henkilöstöjohtamisen ja digitalisaation sekä hyvinvointijohtamisen kysymykset.

Tutkimukseen perustuvassa, työelämän tarpeet huomioivassa opetuksessamme saat valmiuksia digitaalisten ratkaisujen soveltamiseen osana hallintoa ja palveluita sekä perehdyt henkilöstöjohtamisen käytäntöihin sekä hyvinvointijohtamisen toteuttamiseen. Opintomme antavat sinulle työkaluja yhteiskunnan ja sen muutoksen analysoimiseen, jonka pohjalta saat valmiuksia tehdä tutkimukseen perustuvia päätöksiä hallinnon ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Opintojen painopisteet

 • organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen sekä kehittäminen
 • digitalisoituvat, julkiset palvelut ja hallinto
 • hyvinvointijohtaminen.

Hallintotieteen opintojen eri osa-alueet muodostavat yhdessä kattavan kokonaisuuden hallinnon kehittämisen ja tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin. Omaa osaamistasi voit suunnata erikoistumisalan valinnoilla, sivuainevaihtoehdoilla, työharjoittelulla ja kansainvälisillä opinnoilla.

Johtamisen opinnot

Johtamisen opinnot tarjoavat perusteet ymmärtää globaalin talouden ja maapallon tilan välisiä yhteyksiä. Johtamisessa tarkastelemme hyvinvointia talouden, organisaation jäsenten sekä alueiden ja laajemmin monilajisen maapallon näkökulmista.

Johtaminen tarjoaa käsitteellisiä työkaluja ja tekemisen tapoja kestävien tulevaisuuksien hahmottamiseen ja rakentamiseen erilaisissa organisaatioiden asiantuntija- tai johtotehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi taloudessa vallitsevien epätasa-arvoisuuksien tunnistaminen ja uusien käytäntöjen kehittäminen, dialogisuuteen perustuva strateginen johtaminen sekä maapallon monilajista elämää kunnioittavien organisoitumisen muotojen edistäminen (esim. palvelumuotoilun keinoin).

Opinnot valmistavat sinut toimimaan monipuolisissa tulevaisuuden työelämän asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Johtaminen on myös hyvä sivuaine kaikille, jotka haluavat täydentää tutkintoaan tulevaisuuden kestävään liiketoimintaan ja organisaatioiden johtamiseen liittyvällä osaamisella.

Opintojen painopisteet

 • globaali talous ja monilajinen maapallo
 • uudet talouden ja organisoitumisen muodot
 • johtamiskäytäntöjen kehittäminen kestävyyttä edistävällä tavalla.

Osallistavat opetusmuodot kannustavat kriittiseen ajatteluun sekä haastavat sinut pohtimaan vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuksia ja uusia, radikaalejakin taloudellisen organisoitumisen tapoja yhdessä opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa. 

Johtamisen psykologian opinnot

Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään syvällistä työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Tällainen osaaminen on keskeistä asiantuntijaorganisaatioissa, joissa ihmisten erilaiset taustat, muutosten nopeus sekä tarjolla olevan tiedon sirpaleisuus ja ristiriitaisuus asettavat haasteita toiminnalle.

Johtamisen psykologian opinnoista saat käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja sekä hallinnon, johtamisen ja kehittämisen tehtäviin että työyhteisöjen arjen dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoihin. Opit myös laaja-alaisesti työyhteisöjen inhimillisten näkökulmien yhteensovittamista ja kokonaisuuden hallintaa.

Johtamisen psykologia on myös erinomainen sivuaine; se tarjoaa osaamista, jota kokemusten ymmärtämiseen perustuva ihmisten johtaminen ihmissuhdetyönä edellyttää.

Opintojen painopisteet

 • haastavat vuorovaikutustilanteet, neuvottelu- ja työyhteisön kehittämistaidot
 • hallinnon ja johtamisen rakenteiden sekä ihmisten kokemusmaailman yhteensovittaminen
 • ryhmänohjaus- ja itsensä johtamisen taidot erilaisissa muuttuvissa työelämätilanteissa.

Opiskelussa painottuu kokemuksellinen vuorovaikutustyöskentely, jonka avulla opit tarkastelemaan ja käsittelemään omia ja toisten näkökulmia monipuolisesti. Opintojen aikana perehdyt aikuisuuden psykologisiin ilmiöihin erityisesti työyhteisöjen, ihmisten johtamisen, työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kannalta. Johtamisen psykologiaa voi Suomessa opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Rovaniemi
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolusta löydät myös tarkemmat valintaperusteet.

Tutkinto / todistus

 • Hallintotieteiden tai Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
 • Hallintotieteiden tai Yhteiskuntatieteiden maisteri

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Hallintotieteet ja johtaminen? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Lapin yliopisto – kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto. Yhdistämme tiedettä ja taidetta aivan napapiirin tuntumassa Rovaniemellä, Lapin pääkaupungissa. Kaikki tiedekunnat sijaitsevat samalla modernilla kampusalueella. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat Lapin yliopistolle tärkeitä: yliopisto on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Kansainvälisessä yliopistossa...

Lue lisää oppilaitoksesta Lapin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu