Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Psykologian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Psykologian maisteriohjelma

Tavoite

Psykologian maisterin koulutusohjelman tavoite on antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia psykologina tai psykologisena asiantuntijana. Ohjelma antaa myös valmiuden hakeutua psykologian tai sen lähitieteen jatko-opintoihin. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina eli terveydenhuollon ammattihenkilönä. Tutkintoon voidaan liittää myös opettajan pedagogiset opinnot, mikä antaa psykologian aineenopettajan pätevyyden.

Opiskelu

Maisteriohjelmassa syvennytään psykologian tiedollisiin osa-alueisiin, tehdään pro gradu -tutkielma,  ja harjaannutetaan psykologin kliinisiä taitoja, jotka liittyvät lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja neuropsykologisiin kysymyksiin.  Maisteritutkintoon sisältyy myös noin viiden kuukauden mittainen kliininen harjoittelujakso.

Psykologian maisterin tutkinnon laajuus on 150 op, ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa ja puolessa vuodessa. Tutkinnossa on kaikille yhteiset pakolliset opinnot ja niiden lisäksi paljon sellaisia sisältöjä, joita voit valita oman kiinnostuksesi mukaan.

Valinnoillasi maisteriopiskelijana luot oman opintopolkusi, jossa voi kiinnostuksesi mukaan painottua esimerkiksi kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, neuro-, havainto- ja kognitiivinen psykologia ja näitä koskevat kliiniset sovellukset. Psykologian maisteriohjelmassa aloittaville opintoihin kuuluu lisäksi tutkintoon sisältymättömät pakolliset siltaopinnot (50 op), jotka voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Psykologian maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnossa saavuttamaasi tietämystä ja muokkaat oman opintopolkusi itseäsi kiinnostavien sovellusalueiden suuntaan. Sovellat tutkimusmentelmäopintoja omaan pro gradu -työhösi ja oppimaasi teoreettista tietoa käytännön psykologin työhön.  

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Kliinisissä opinnoissa painottuvat tapausjäsennykset, ongelmaperustainen opetus ja yhteistyö yliopistosairaalan kanssa.

Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi tapausselostukset, harjoituskurssien ja kliinisten työpajojen tehtävät ja lopputyöt, kirjallisuuskatsaukset ja oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: