Turun yliopisto

paikassa Turku (+ 2 sijaintia)

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa.

Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät riitä. Opintojen sisältöä voi myös räätälöidä omien päämääriensä mukaan. Tavoitteena on kouluttaa osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Siksi Turun yliopistosta valmistuneet ovat haluttuja työntekijöitä.

Opetuksen laatu ja opiskelumahdollisuuksien monipuolisuus ovat vahvuuksia, joiden takia opiskelijat valitsevat Turun yliopiston. Opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja uusia oppimisympäristöjä kehitetään määrätietoisesti. Tavoitteena on, että kampuksella on opiskeluun motivoiva ja kannustava ilmapiiri.

Kansainvälisyys näkyy yliopiston kampuksella ja koulutustarjonnassa. Joka vuosi Turun yliopistoon saapuu vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita yli 100 eri maasta. Vaihtoon voi lähteä ainakin 80 eri yliopistoon ympäri maailman.

Turku on Suomen vanhin, aito opiskelijakaupunki. Turun yliopiston opiskelijat kuuluvat näkyvänä osana kaupunkielämään myös Raumalla ja Porissa. Turun laaja ja yhtenäinen kampusalue, kaupungin keskustassa ja Aurajoen tuntumassa, on ainutlaatuinen koko Euroopassa.

Lähde: Opintopolku

Katso vastaavia oppilaitoksia


Koulutukset

Koulutukset Paikkakunta
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, Pori, kauppatieteiden maisteri Pori
Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri Turku
Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Teacher Education Turku
Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Biologia, filosofian maisteri Turku
Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Biolääketieteen ja lääkekehityksen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Biotekniikka, diplomi-insinööri Turku
Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri Turku
Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori, kandidaatti ja maisteri Pori
Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori, filosofian maisteri Pori
Elintarviketekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri Turku
Englannin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri Turku
Espanja, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Filosofia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri Turku
Filosofia, valtiotieteiden maisteri Turku
Fysikaaliset tieteet, filosofian maisteri Turku
Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Geologia, filosofian maisteri Turku
Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti Turku
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, arkeologia, filosofian maisteri Turku
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, kulttuurihistoria, maisteriohjelma Turku
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, Suomen historia, filosofian maisteri Turku
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, yleinen historia, filosofian maisteri Turku
Italia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden maisteri Turku
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri Rauma
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri Turku
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka, Turku, maisteri Turku
Kauppatieteet, Pori, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri Pori
Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri Turku
Kemia, filosofian maisteri Turku
Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri Turku
Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri Turku
Kiinan kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku
Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Turku

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Sponsoroitu