Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Korkeakoulut

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä.

Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, henkilökuntaa on yli 3 300.


Koulutukset

Koulutukset Paikkakunta
Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Turku
Arkeologia, maisteriohjelma Turku
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (Pori) Pori
Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Teacher Education Turku
Biokemia Turku
Biologia Turku
Biologia, masteriohjelma Turku
Biolääketiede Turku
Biotekniikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Biotekniikka Turku
Degree Programme in Primary Teacher Education, BA (Rauma) and MA (Turku) Turku
Energiatekniikka EnTeDI, Lappeenranta, Lahti, Turku, diplomi-insinööri Turku
Englannin kieli Turku
Espanja Turku
Filosofia Turku
Filosofia, maisteriohjelma Turku
Folkloristiikka, maisteriohjelma Turku
Fysikaaliset tieteet Turku
Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Geologia Turku
Geologian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti Turku
Italia Turku
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kansatieteen maisteriohjelma Turku
Kasvatustiede Turku
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma) Rauma
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kauppatieteet (Pori) Pori
Kauppatieteet (Turku) Turku
Kemia Turku
Kemian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kirjallisuustieteet Turku
Konetekniikka MEC, diplomi-insinööri Turku
Konetekniikka, diplomi-insinööri Turku
Kotimainen kirjallisuus, maisteriohjelma Turku
Kreikkalainen filologia Turku
Kulttuurien tutkimus Turku
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, maisteriohjelma (Pori) Pori
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus (Pori) Pori
Käsityön aineenopettaja (Rauma) Rauma
Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Latinalainen filologia Turku
Logopedia Turku
Logopedia, maisteriohjelma Turku
Luokanopettaja Useita (2)
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma (Rauma) Rauma
Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti Turku
Maantiede Turku
Maantieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Master's Degree Programme in Biomedical Sciences Turku
Master's Degree Programme in Biosciences Turku
Master's Degree Programme in East Asian Studies Turku
Master's Degree Programme in Education and Learning Turku
Master's Degree Programme in Food Development Turku
Master's Degree Programme in Future Health and Technology Turku
Master's Degree Programme in Futures Studies Turku
Master's Degree Programme in Global Innovation Management Turku
Master's Degree Programme in Human Neuroscience Turku
Master's Degree Programme in Information and Communication Technology Turku
Master's Degree Programme in Law and Information Society Turku
Master's Degree Programme in Physical and Chemical Sciences Turku
Matematiikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Matematiikka ja tilastotiede Turku
Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri Turku
Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri Turku
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Turku
Molekyylibiotieteet, maisteriohjelma Turku
Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Musiikkitiede, maisteriohjelma Turku
Oikeustiede Turku
Oikeustiede, maisteriohjelma Turku
Pohjoismaiset kielet Turku
Poliittinen historia ja valtio-oppi Turku
Poliittinen historia, maisteriohjelma Turku
Psykologia Turku
Ranska Turku
Saksa Turku
Sosiaalipolitiikka, maisteriohjelma Turku
Sosiaalitieteet Turku
Sosiaalityö Turku
Sosiaalityö, maisteriohjelma Turku
Sosiologia, maisteriohjelma Turku
Suomen historia, maisteriohjelma Turku
Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma Turku
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Turku
Sähkötekniikka ELEC, diplomi-insinööri Turku
Taidehistoria, maisteriohjelma Turku
Taloussosiologia, maisteriohjelma Turku
Taloustiede Turku
Taloustieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Terveystiede Turku
Tieto- ja viestintätekniikka, diplomi-insinööri Turku
Tieto- ja viestintätekniikka, diplomi-insinööri Turku
Tietojenkäsittelytiede Turku
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Tietojärjestelmätiede, maisteriohjelma Turku
Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Uskontotiede, maisteriohjelma Turku
Valtio-oppi, maisteriohjelma Turku
Varhaiskasvatuksen opettaja Rauma
Yleinen historia, maisteriohjelma Turku
Yleinen kirjallisuustiede, maisteriohjelma Turku
Ympäristötiede Turku

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto