Itsenäiset maisteriohjelmat

Biologia, filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Biologia, filosofian maisteri

Biologian pääaineeseen kuuluu kaikille yhteisiä kursseja, jotka harjaannuttavat tutkimus- ja asiantuntijataitoihin. Linjakohtaisissa opinnoissa perehdytään alakohtaisiin tutkimusmenetelmiin ja syvennetään teoriaosaamista. Opettajan linjalla laajennetaan biologian osaamista pedagogisista näkökulmista.

Opiskelu sisältää:

 • Teoriaopintoja
 • Harjoituskursseja
 • Kirjallisia töitä
 • Tutkielman, johon kuuluu tieteellisin menetelmin hankitun aineiston analysointia, perehdytään olemassa olevaan tietoon (julkaisut) ja opetellaan tieteellistä kirjoittamista
 • Seminaareja, joissa opit esittämään tutkimustuloksia ja osallistumaan tieteelliseen keskusteluun suomeksi ja englanniksi.

Tavoitteet

Suoritettuasi filosofian maisterin tutkinnon biologiassa

 • sinulla on ajantasainen asiantuntemus omalta erikoisalaltasi
 • sinulla on valmius tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja soveltaa alan tieteellisiä menetelmiä
 • osaat analysoida tieteellistä tietoa kriittisesti ja välittää sitä eteenpäin erilaisille kohderyhmille alan asiantuntijana ja kehittäjänä
 • osaat hyödyntää jo olemassa olevaa tutkimustietoa
 • tunnet eettisen tieteellisen käytännön periaatteet ja toimit niiden mukaisesti
 • sinulla on valmiudet itsenäiseen projektinhallintaan ja asiantuntijuutesi ylläpitämiseen ja kehittämiseen

Biologian pääaineessa on kolme erikoistumislinjaa: Ekologia ja evoluutiobiologia, Fysiologia ja genetiikka sekä Biologian opettajan linja.

Ekologian ja evoluutiobiologian linjalta valmistuneena sinulla on vankka osaaminen ekologisten tutkimusaineistojen käsittelystä ja analysoinnista, pystyt analysoimaan ekologisia ja evolutiivisia prosesseja ja niiden seurauksia geeni-, yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla ja sinulla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet globaalimuutosten vaikutusten tutkimiseen, ymmärtämiseen ja tiedon soveltamiseen luonnonhoidossa ja -suojelussa.

Suoritettuasi tutkinnon Fysiologian ja genetiikan linjalla sinulla on syvälliset tiedot genetiikan ja fysiologian tieteenaloista ja kokeellisista laboratoriomenetelmistä, pystyt tutkimaan ja analysoimaan molekyyli-, solu- ja yksilötasolla tapahtuvia säätelymekanismeja, sekä soveltamaan molekyylibiologista tietoa eliöiden perinnöllisyyteen ja ympäristöön sopeutumiseen myös yksilö- ja populaatiotasolla.  

Suoritettuasi tutkinnon Biologian opettajan linjalla pätevöidyt toimimaan biologian aineenopettajana yläkoulussa ja lukiossa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Biologia, maisteriohjelma

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu