Kandi- ja maisteriohjelmat

Elintarviketekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Elintarviketekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Ruoka, sen kestävä tuotanto sekä aistittava ja ravitsemuksellinen laatu ovat tutkimuskohteina elintarviketekniikassa, joka on monitieteinen, kemiaa, fysiikkaa ja biokemiaa soveltava ala. Elintarviketekniikan kandidaatin opinnoissa opiskelet myös matematiikkaa, insinööritaitoja ja tietotekniikkaa, jotka ovat tärkeitä taitoja jokaiselle tekniikan alan asiantuntijalle. Yritystoiminnan peruskurssilla perehdyt eri yritysmuotoihin, yrityksen perusprosesseihin ja taloushallintoon. Elintarviketekniikan opinnoissa perehdyt elintarvikkeiden koostumukseen, tuotekehitykseen, prosessitekniikkaan, analyysimenetelmiin, ravitsemusvaikutuksiin, aistittavan laadun arviointiin sekä elintarvikelainsäädäntöön ja -valvontaan.

Elintarviketekniikan diplomi-insinööriopinnoissa pääset syventämään ymmärrystäsi elintarvikkeiden prosessoinnin, koostumuksen, laadun ja terveysvaikutusten keskinäisestä yhteydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten eri tekijät vaikuttavat molekyylitasolla elintarvikkeiden koostumukseen, aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja terveysvaikutuksiin. Metabolomiikan ja modernien bioteknologisten menetelmien soveltaminen elintarvikkeiden kehittämiseen ja tutkimukseen on osa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma kattaa myös elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sekä eurooppalaisen elintarvikelainsäädännön.

Elintarviketekniikan DI-opintoja voit painottaa joko elintarvikekehitykseen tai elintarvikkeiden kemialliseen analysointiin. Puolet pääaineen opinnoista on luentoja, seminaareja, tenttejä ja kirjallisia töitä, loput soveltavaa projektityöskentelyä. Opiskeluaikana hankittua osaamista osoitetaan opintojen lopussa tehtävällä diplomityöllä.

Elintarviketekniikan opinnot sisältävät käytännön harjoitustöitä, joiden aikana opit käyttämään erilaisia laboratoriolaitteita ja työskentelemään itsenäisesti ja turvallisesti laboratoriossa. Laboratoriotyöskentely on tarkkuutta vaativaa työtä ja edellyttää opiskelijalta keskittymistä, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Laboratoriotöissä käytetään potentiaalisesti terveydelle vaarallisia aineita, joten opiskelijan itsensä, hänen opiskelijatovereidensa ja opettajahenkilökunnan turvallisuuden vuoksi opiskelijan tulee pystyä käsittelemään töissä käytettäviä kemikaaleja asianmukaisesti ja toimimaan tarkkaavaisesti erilaisissa tilanteissa.

Tavoitteet

Tekniikan kandidaatin koulutus elintarviketekniikan pääaineessa antaa sinulle:

 • laaja-alaiset teknilliset perustiedot ja -taidot
 • elintarviketekniikan perusosaamisen
 • edellytykset laboratoriotyöskentelyyn
 • valmiudet kehittyä elintarviketekniikan prosessien asiantuntijaksi.

Elintarviketekniikan TkK-tutkinnon jälkeen sinulla on edellytykset jatkaa opintojasi elintarviketekniikan diplomi-insinööriksi tai muussa soveltuvassa ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.

Diplomi-insinöörin koulutus antaa sinulle:

 • taidot yhdistää elintarviketieteitä sekä laite- ja informaatioteknologista tietoa
 • valmiudet soveltaa hankittua osaamista tutkimus-, tuotekehitys-, tuotanto-, markkinointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
 • lähtökohdat oman yritystoiminnan aloittamiseen
 • valmiudet ja kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu