Kandi- ja maisteriohjelmat

Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Biokemia selvittää eliöiden kemiallisia rakenteita ja eliöissä tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Biokemian opinnot antavat valmiudet ymmärtää solussa toimivien molekyylien rakennetta sekä molekyylien välisiä reaktioita, vuorovaikutuksia ja säätelyä, sekä miten eliöiden solut muodostuvat biomolekyylien muodostamista rakenteista.

LuK-tutkinnon aikana opit biokemian perusteet solu- ja biomolekyylitasolla sekä tutustut tarkemmin laitoksen erikoisosaamiseen solubiologian, mikrobiologian, biotekniikan sekä kasvibiologian aloilla. Pääasiallisina opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit ja laboratoriotyöskentely. Pääset jo hyvin varhaisessa vaiheessa soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön kokeellisessa työssä ja tutustumaan itsenäiseen tieteen tekemiseen, tutkimustulosten analysointiin sekä tulosten kirjalliseen raportointiin.

Maisterin tutkinnon aikana syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt pääaineesi teemoihin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Bioteknologian laitoksen maisteritutkinnon opetus liittyy tiiviisti laitoksella tehtävään tutkimukseen.

Opinnot sisältävät käytännön harjoitustöitä, joiden aikana opit käyttämään erilaisia laboratoriolaitteita ja työskentelemään itsenäisesti ja turvallisesti laboratoriossa. Laboratoriotyöskentely on tarkkuutta vaativaa työtä ja edellyttää opiskelijalta keskittymistä, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Laboratoriotöissä käytetään potentiaalisesti terveydelle vaarallisia aineita, joten opiskelijan itsensä, hänen opiskelijatovereidensa ja opettajahenkilökunnan turvallisuuden vuoksi opiskelijan tulee pystyä käsittelemään töissä käytettäviä kemikaaleja asianmukaisesti ja toimimaan tarkkaavaisesti erilaisissa tilanteissa laboratoriossa.

Tavoitteet

Biokemian opinnoissa perehdyt elämän perimän sekä molekyyli- ja solutason perusteisiin, sekä saat valmiudet tämän tiedon hyödyntämiseen esimerkiksi sairauksien diagnosoinnissa ja niiden syntymekanismien ymmärtämisessä, bioenergian tuottamisessa ja lääkekehityksessä.

Valmistuttuasi biokemian alalla luonnontieteiden kandidaatiksi:

 • hallitset biokemian peruskäsitteet ja terminologian ja pystyt seuraamaan tieteenalan kehitystä
 • hallitset menetelmät, joilla solujen ja biomolekyylien toimintaa tutkitaan ja muokataan
 • tunnet bakteeri-, eläin- ja kasvisolujen erilaiset ominaisuudet
 • osaat työskennellä laboratoriossa itsenäisesti ja turvallisesti
 • osaat etsiä, käsitellä ja esittää tieteellistä tietoa

Biokemian LuK-tutkinto antaa kelpoisuuden ja valmiudet maisterikoulutukseen eri biotieteiden aloilla sekä yleiset edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Filosofian maisteriksi valmistuttuasi:

 • tunnet oman erikoisalasi laajasti ja ajantasaisesti
 • kykenet itsenäiseen tutkimuksen tekemiseen
 • osaat tuottaa oman alan tieteellisiä raportteja
 • pystyt jakamaan alasi asiantuntemusta yhteiskunnan eri tahoille
 • osaat kommunikoida läheisten tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa 

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu