Sivuston käyttötapa: Mobiili

Matkailututkimus

Lapin yliopisto
Yhteenveto
3 + 2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Rovaniemi
Kandi- ja maisteriohjelmat
Matkailututkimus

Matkailututkimus

Matkailututkimus on ainutlaatuinen oppiaine Suomessa; voit opiskella sitä yliopistollisena pääaineena ainoastaan Lapin yliopistossa. Koulutamme matkailututkimuksen oppiaineessa vastuullisen matkailun ammattilaisia ja tarkastelemme matkailuilmiötä monitieteisesti ja kriittisesti useasta eri näkökulmasta.

Matkailututkimuksen oppiaine muodostaa Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksen ja Lapin koulutuskeskus REDU:n matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kanssaMatkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI). Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös toisessa instituutin oppilaitoksessa osana omaa tutkintoasi. MTI:n oppilaitoksilla on myös yhteisiä opintoja. Niissä pääset verkostoitumaan sekä tutustumaan matkailualan ja sen ammattien eri ulottuvuuksiin jo opintojesi aikana.

Kestävään kehitykseen suuntautunut oppiaineemme edustaa matkailututkimuksen ns. pohjoismaista koulukuntaa (Nordic School of Tourism Studies). Se painottaa vastuullista, luovaa ja kriittistä otetta matkailun tutkimuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tutkimuksemme kohdistuu erityisesti matkailua koskevien mittausmetodologioiden, palveluiden, kulttuurisensitiivisyyden ja monilajisen yhteiselon kysymyksiin. Tarkastelemme matkailutoiminnan kestävyyttä muun muassa jakamistalouden, yhteistuotannon ja yhdessä oppimisen konteksteissa. Tutkijat ja tutkimusryhmät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä sekä yritysten ja paikallisyhteisöjen että kansallisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa luontoympäristöjen eliölajeja unohtamatta.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on osa oppiaineen jokapäiväistä toimintaa: moniin opintojaksoihin sisältyy hankeyhteistyötä ja yhteyksiä työelämään. Henkilökuntamme jäsenet ovat kysyttyjä asiantuntijoita erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä tilaisuuksiin.

Pääset jo opintojesi aikana vaikuttamaan matkailuelinkeinoon ja matkailun kehittämiseen. Valmistuneet opiskelijamme ovat sijoittuneet merkittäville paikoille matkailun kehittämisen työkentille Suomessa ja ulkomailla.

Matkailututkimuksen opinnot

Matkailututkimus on monitieteinen oppiaine, jossa perehdyt matkailuilmiöön monesta eri näkökulmasta. Saat vahvan tietämyksen matkailualalla vallitsevien intressien yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista.

Yliopistollinen matkailukoulutus perustuu tieteeseen ja uuden tiedon luomiseen. Opinnot antavat välineitä matkailualaa ja koko maailmaa muuttavien ideoiden luomiseen ja hyödyntämiseen – sekä lyhyellä että vuosikymmentenkin tähtäimellä.

Matkailututkimus on myös hyödyllinen sivuaine kaikille, jotka ovat kiinnostuneita matkailusta ilmiönä ja haluavat ymmärtää sen syitä ja seurauksia.

Opintojen painopisteet

  • vastuullisuus matkailussa
  • uuden tiedon tuottaminen
  • matkailun tutkimus ja suunnittelu.

Opit tarkastelemaan ja suunnittelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaikuttaa sekä luontoon että muuhun ympäristöön. Vastuullisuus on opinnoissa tärkeällä sijalla: perehdyt opinnoissasi taloudelliseen, ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen vastuullisuuteen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolusta löydät myös tarkemmat valintaperusteet.

Tutkinto / todistus

  • Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 
  • Yhteiskuntatieteiden maisteri

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Matkailututkimus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Lapin yliopisto

Lapin yliopisto – kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopisto kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Kaikki tiedekunnat sijaitsevat samalla kampuksella. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat Lapin yliopistolle tärkeitä: yliopisto on mukana WWF:n Green Office...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin yliopisto

Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

 Näytä puhelinnumero
www.ulapland.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Matkailututkimus täytä seuraavat tiedot: