Kandi- ja maisteriohjelmat

Politiikkatieteet ja sosiologia

Lapin yliopisto, paikassa Rovaniemi
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Video

Politiikkatieteet ja sosiologia

Politiikkatieteet ja sosiologia

Miten yhteiskunta on mahdollinen ympäristökriisin maailmassa? Miten poliittiset instituutiot toimivat? Miksi valtiot yhä käyvät sotia ja mitkä ovat kansainvälisen yhteiskunnan mahdollisuudet? Jos nämä kysymykset kiinnostavat sinua, politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma Lapin yliopistossa on sinua varten.

Kandidaatintutkintovaiheessa politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma yhdistää kolmen perinteisen yhteiskuntatieteellisen tieteenalan – sosiologian, valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden – näkökulmia. Yhdistelmästä syntyy ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa opiskelijat oppivat ymmärtämään yhteiskuntaa sekä sosiaalisena, kulttuurisena että poliittisena järjestyksenä, jolla on niin alueelliset kuin rajoja ylittävät ulottuvuutensa.

Tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille laajaa teoreettista osaamista, joka antaa välineitä kaikenlaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden analysointiin ja ymmärtämiseen. Samalla opetus ammentaa uusimmasta tutkimuksesta, jonka kautta opiskelijat perehtyvät muun muassa ympäristökriisiin yhteiskunnallisena kysymyksenä, demokratian mahdollisuuksiin ja ongelmiin, sodan ja rauhan politiikkaan, työelämän sosiaalisiin ja kulttuurisiin muutoksiin sekä uskontojen politiikkaan. Kokonaisuutta läpäisee kysymys yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden mahdollisuudesta.

Laaja-alainen kandidaatintutkintovaihe tarjoaa valmiuksia edetä maisteriopinnoissa useaan suuntaan. Sosiologian maisteriopinnoissa perehdytään syvällisemmin esimerkiksi yhteiskunnan ja ympäristön välisiin suhteisiin sekä talouden ja hallinnan yhteenkietoutumiin. Politiikkatieteissä valtio-opin maisteriopinnot vievät opiskelijat pohtimaan poliittisen osallisuuden ja vaikuttamisen sekä vastarinnan ja aktivismin teemoja, ja kansainvälisten suhteiden maisteriopinnoissa pureudutaan kansainvälisen politiikan uusiin teorioihin ja kriittiseen geopolitiikkaan. Arktisen maailmanpolitiikan monitieteisessä maisterisuuntauksessa tarkastellaan puolestaan alueellisia ilmiöitä ja globaaleja kysymyksiä arktisesta näkökulmasta muun muassa ympäristöä ja alkuperäiskansoja koskevien kysymyksenasettelujen kautta.

Politiikkatieteiden opinnot

Politiikkatieteissä perehdyt laaja-alaisesti kansallisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Tarkastelet kriittisesti sekä paikallisia että maailmanlaajuisia ilmiöitä, kuten sodat, ympäristökriisi, väestöryhmiä eriarvoistavat rakenteet, oikeudenmukaisuus, osallisuus, poliittinen liikehdintä ja polarisaatio.

Opintojesi aikana tutustut politiikkatieteiden teorioihin ja käsitteisiin sekä yhteiskuntatutkimuksen käytäntöihin ja menetelmiin ja erikoistut joko kansainvälisten suhteiden tai valtio-opin tieteenaloihin.

Sinulla on erinomainen mahdollisuus keskittyä opinnoissasi myös pohjoisen ja arktisen alueen politiikkaan sekä poliittisiin erityisteemoihin, kuten uskonnon ja kulttuurien politiikkaan, geopolitiikkaan ja ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaan.

Politiikkatieteiden opinnot tarjoavat kaikille yhteiskunnallisista sekä poliittisista asioista kiinnostuneille monipuolisen ja mielenkiintoisen opintokokonaisuuden.

Opintojen painopisteet

 • kansainvälinen järjestelmä
 • ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • sodan ja rauhan kysymykset
 • poliittiset instituutiot
 • poliittinen toiminta ja ideologiat
 • poliittisen ajattelun historia.

Sosiologian opinnot

Sosiologian opinnoissa perehdyt sosiaalisten ryhmien ja instituutioiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhdessäolon muotojen tutkimiseen. Tarkastelet sosiologian tutkimuskohteita laaja-alaisesti, aina yksilöiden ja pienryhmien mikrotasolta kokonaisyhteiskunnallisiin ja globaaleihin makrotasoihin asti.

Sosiologiassa pyrit ymmärtämään maailmaa kokonaisuutena, jossa on läsnä sekä menneisyys että nykyhetki. Saat opinnoista välineitä myös yhteiskunnan kriittiseen tarkasteluun: perehdyt mm. siihen, kuinka tuottamalla tietoa yhteisöelämän muotojen lainalaisuuksista ja näiden muutosten säännönmukaisuuksista on mahdollista tehdä näkyväksi yhteiskunnallisia rakenteita, epäkohtia ja valtasuhteita.

Sosiologian opinnot sopivat erityisesti sinulle, joka olet kiinnostunut yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Opintojen painopisteet

 • yhteisöelämän kulttuuriset ja sosiaaliset ehdot
 • työelämän ja hyvinvoinnin ajankohtaiset teemat
 • ympäristökysymykset ja luonnonvarapolitiikka
 • sukupuoleen, valtaan ja poliittisuuteen liittyvät ilmiöt

Arktisen maailmanpolitiikan opinnot

Arktinen alue kytkeytyy monin välittömin tavoin suuriin globaalikysymyksiin ja maailmanpolitiikkaan. Arktista aluetta ja sen ihmisiä koskevilla päätöksillä ja toimenpiteillä on myös maailmanlaajuisia vaikutuksia, toisaalta arktiset yhteiskunnat voivat tarjota vaihtoehtoisia tieteellisiä ja poliittisia näkökulmia globaaleihin kysymyksiin.

Arktisen maailmanpolitiikan opintosuunta lähestyy näitä kysymyksiä saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen, antropologian, ympäristötutkimuksen, sosiologian ja politiikantutkimuksen näkökulmista. Ihmisten välisten suhteiden ja konfliktien tutkimisen lisäksi arktinen maailmanpolitiikka tarkoittaa myös erilaisten maailmankuvien, monilajisuuden ja materiaalisten virtojen tunnistamista ja uusia käsitteellisiä avauksia.

Monitieteiset opinnot suoritettuasti kykenet jäsentämään kattavasti ajallemme keskeisiä yhteiskunnallisia ja globaalikysymyksiä arktisen ja sen erilaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien näkökulmista käsin.

Opintojen painopisteet

 • Arktisen alueen yhteisöt ja yhteiskunnat
 • Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus
 • Ympäristö, kulttuuri, ja tiedontuotanto
 • Globaalit ja paikalliset yhteiskunnalliset muutokset

Uramahdollisuuksia

Politiikkatieteistä ja sosiologiasta valmistuneet työllistyvät monipuolisiin ja kiinnostaviin tehtäviin, joissa korostuu taito eritellä, hankkia, analysoida ja tuottaa tietoa. Tulevaisuuden työtehtäviä ovat esimerkiksi tutkija, toimittaja, asiantuntija, erikoissuunnittelija, poliittinen sihteeri, projektitutkija, sosiaalityöntekijä ja ylitarkastaja.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Rovaniemi
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolusta löydät myös tarkemmat valintaperusteet.

Tutkinto / todistus

 • Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Politiikkatieteet ja sosiologia? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Lapin yliopisto – kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto. Yhdistämme tiedettä ja taidetta aivan napapiirin tuntumassa Rovaniemellä, Lapin pääkaupungissa. Kaikki tiedekunnat sijaitsevat samalla modernilla kampusalueella. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat Lapin yliopistolle tärkeitä: yliopisto on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Kansainvälisessä yliopistossa...

Lue lisää oppilaitoksesta Lapin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu