Itsenäiset maisteriohjelmat

Sosiaalipsykologia, maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiaalipsykologia, maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden maisteri

Sosiaalipsykologian pääaineessa perehdytään ihmisen minuuden muodostumiseen suhteessa kulttuuriin ja yhteiskuntaan, yksilöiden selviytymiseen erilaisissa elämänkulun käänteissä, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaan. Lisäksi tarkastellaan sellaisia yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyviä kysymyksiä kuin kansallista identiteettiä, nationalismia, vihapuhetta ja monikulttuurisuutta sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Opinnot tarjoavat yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen lisäksi yleisiä valmiuksia sosiaalipsykologisen tiedon soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä. Opinnot johtavat yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuspainotusten mukaisesti erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat rajoihin, liikkuvuuteen ja kulttuurisiin kohtaamisiin sekä hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologista tietoa voi soveltaa yksilöiden hyvinvoinnin tukemiseen haastavissa elämäntilanteissa, ryhmien ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen, ryhmien välisten suhteiden parantamiseen sekä poliittisten ja yhteiskunnallisten ongelmien (esim. sosiaalinen eriarvoisuus, syrjintä, konfliktit, ympäristöuhat) ratkomiseen.

Tutkimuksessa painottuvat yhteiskunnallisen sosiaalipsykologian teemat, joita tarkastellaan vuorovaikutuksen, ryhmäilmiöiden sekä yksilön ja yhteiskunnan välisten suhteiden näkökulmista. Toisaalta sosiaalipsykologiassa tarkastellaan niitä tapoja, joilla kulttuuri ja yhteiskunta muokkaavat ihmisten ajattelua, toimintaa, hyvinvointia ja suhteita toisiinsa. Toisaalta sosiaalipsykologiassa tutkitaan sitä, miten yhteiskunnat, yhteisöt, ryhmät ja yksilöt ajattelevat, tuntevat, rakentavat identiteettejä ja ymmärrystä tärkeistä ja kiistanalaisista paikallisista ja globaaleista kysymyksistä, kuten yhteiskunnan moninaistumisesta, historiasta, nationalismista ja ympäristöön liittyvistä ilmiöistä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu