Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala on tulevaisuussuuntautunutta ja käytännönläheistä. Väestörakenteen muuttuessa ikääntyneiden määrän kasvu tuo sosiaali- ja terveysalalle tulevaisuudessa haasteita. Teknologian muuttuessa myös terveyspalvelujen rakenne ja toimintatavat ovat uusien haasteiden edessä.  Sosiaali-ja terveysala kattaa kaikki ikäluokat ja hoitotarpeet.

Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
Koulutukset Paikkakunta Oppilaitokset
Bachelor’s Programme in Nursing Valencia University CEU Cardenal Herrera
Fysioterapeutin koulutus englanniksi Madridissa Madrid Study for a better future
Hammaslääketieteen opinnot Unkarissa Useita (3) Veridium Education
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Madridissa Madrid Study for a better future
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Murciassa, Espanjassa Murcia Study for a better future
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Valenciassa Valencia Study for a better future
Hoitotiede Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Sosiaalityö Rovaniemi Lapin yliopisto
Terveyshallintotiede Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
Terveystieteiden opettaja Oulu Oulun yliopisto | University of Oulu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-10 yhteensä 10 tulosta
 

Sosiaali- ja terveysala -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Yliopistosta voi valmistua esim. sosiaalityöntekijäksi. Sosiaalityö on ihmisiä ja yhteisöjä auttamaan tähtäävää ammatillista toimintaa. Samalla termillä voidaan viitata myös sosiaalisiin ongelmiin kohdistuvaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja yliopistolliseen koulutukseen. Sosiaalityöntekijöiltä edellytetään lain vaatima kelpoisuus, jonka saa suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena sosiaalityö.

Sosiaali- ja terveysalaSosiaali- ja terveysala yliopistossa

Sosiaalityötä voit opiskella kuudessa yliopistossa Suomessa. Sosiaalityöntekijöiden työ on ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista, ongelmien ennaltaehkäisemistä, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, arviointia ja seurantaa, päätöksentekoa ja heikommassa asemassa olevien asioiden ajamista. Sosiaalityöntekijät työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä projekti- ja järjestötehtävissä. Sosiaalialan koulutustarjonta on erittäin laaja. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalaa niin yliopistossa, ammattikorkeakouluissa, kansanopistoissa kuin myös ammattikouluissa.

Sosiaali- ja terveysalan ammatit

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutetut työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä projekti- ja järjestötehtävissä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on vaativaa ja vastuullista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jota säätelevät monet lait ja asetukset, ohjeet sekä suositukset. Työn yhteiskunnallinen asema velvoitteineen ja kunkin organisaation työn tavoitteet määrittelevät työn erityiset vaativuustekijät. Laaja-alaista osaamista vaativan sosiaalialan työn vaikutukset koskettavat syvällisesti yksittäisen ihmisen elämää ja elämisen ehtoja.

Vertaile koulutuksia