Kandi- ja maisteriohjelmat

Terveystieteet | Hälsovetenskaper

Åbo Akademi, paikassa Vaasa
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Terveystieteet | Hälsovetenskaper

Ut­bild­nings­programmet i hälsovetenskaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld. Kanske intresserar du dig för vad vi kan göra för att främja folkhälsan och förebygga ohälsa, eller hur vi kan bidra till en god patientvård och utveckla vårdkvaliteten? Hur kan välfärdsteknologin och ett välfungerande ledarskap bidra till utveckling av hälsovårdstjänster både ur ett patient- och personalperspektiv? Dessa och andra frågor behandlar hälsovetenskaperna ur såväl ett personcentrat perspektiv, som ur organisationsperspektiv. Ditt genuina intresse för människans hälsa och välbefinnande går hand i hand med din vilja att både hjälpa på individnivå och utveckla vården som helhet. Din insats som vårdexpert, vårdledare och lärare behövs på många fronter.

Du som studerar hälsovetenskaper vid Åbo Akademi har vårdvetenskap som huvudämne och blir först kandidat och därefter magister i hälsovetenskaper. Du väljer din studieinriktning med biämnena ledarskap i vård och omsorg, hälsovetenskapernas didaktik, klinisk vårdvetenskap, hälsokunskap, gerontologisk vård, välfärdsteknologi samt arbetshälsa och hållbart arbetsliv. Med ledarskap i vård och omsorg som biämne kan du bli ledare på olika nivåer inom social- och hälsovård. Hälsovetenskapernas didaktik är för dig som har en vårdyrkesexamen sedan tidigare och som vill undervisa och handleda som vårdlärare på yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt eller åta dig andra pedagogiska uppdrag inom hälsovården eller tredje sektorn. Genom att studera klinisk vårdvetenskap kan du fördjupa din kliniska kompetens för expertuppdrag inom vården och geriatrisk vård. Med inriktning på hälsokunskap och pedagogik som biämne kan du bli ämneslärare i hälsokunskap. Eller genom att välja hälsokunskap utan en ämneslärarinriktning kan du fördjupa dig i livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan som utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Välfärdsteknologi, i sin tur, är för dig som är intresserad av de möjligheter och utmaningar som teknologin och digitaliseringen skapar inom vården. Inom studierna i arbetshälsa och hållbart arbetsliv får du perspektiv på hur man med hjälp av olika arbetslivsteorier och arbetsmiljöarbete samt hälsofrämjande ledarskap kan utveckla arbetslivet och arbetshälsan. För en alldeles egen profilering har du också möjlighet att välja andra biämnen och studera utomlands.

Du som vårdexpert i arbetslivet

Vårdexperter är efterfrågade på arbetsmarknaden och placerar sig huvudsakligen inom den kommunala vården men även på den privata marknaden och inom undervisningssektorn. Inom vården jobbar många i förmansposition, exempelvis som avdelningsskötare, servicechefer eller omsorgschefer. Med dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter, liksom ditt starka fokus på människan, tar du de rätta besluten i arbetslivet!

Bonus: För duktiga magistrar i hälsovetenskaper erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Terveys­tie­teiden koulu­tus­ohjelma

Ihmisen terveys ja hyvinvointi koostuvat useista palasista. Terveystieteiden opiskelija perehtyy hoidettavaan ihmiseen ja tämän terveyteen, hoitoon ja ympäröivään maailmaan. Ehkä sinua kiinnostavat kansanterveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy tai potilaiden kipujen lievittäminen. Pohdit ehkä sitä, miten koemme terveyden ja sairauden. Näitä ja muita kysymyksiä terveystieteet tarkastelevat eettisestä, kulttuurisesta ja hoidollisesta näkökulmasta. Olet aidosti kiinnostunut ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista ja haluat sekä auttaa yksittäisiä ihmisiä että kehittää hoitoa kokonaisuutena. Panostasi hoidon ammattilaisena tarvitaan monella taholla.

Kun opiskelet terveystieteitä Åbo Akademissa, pääaineesi on hoitotiede, ja suoritat ensin terveystieteiden kandidaatin ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Sivuaineiden suuntautumisvaihtoehdot ovat sosiaali- ja terveyshallinto, hoitotieteen didaktiikka, terveystieto ja terveysteknologia. Sosiaali- ja terveyshallintoa sivuaineena opiskelevat saavat valmiuksia työskentelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaajina tai hallinnon tehtävissä. Hoitotieteen didaktiikka sopii niille, joilla on aiempi hoitoalan tutkinto ja jotka haluavat toimia ammattikorkeakoulussa tai -oppilaitoksessa opettajana tai ohjaajana. Jos valitset sivuaineiksi terveystiedon ja kasvatustieteen, saat pätevyyden toimia terveystiedon aineenopettajana. Terveysteknologia puolestaan sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita teknologian synnyttämistä mahdollisuuksista ja haasteista hoitotyössä. Voit myös valita muita sivuaineita ja halutessasi opiskella ulkomailla.

Pääaineet

Työmarkkinoilla on kysyntää hoitotyön asiantuntijoille ja he sijoittuvat pääasiassa kunnalliselle puolelle. Paikkoja on tarjolla myös yksityisellä sektorilla ja opetustyössä. Monet työskentelevät hoitoalalla esimiestehtävissä, esimerkiksi osastonhoitajana, palvelupäällikkönä tai hoivajohtajana. Johtamis- ja viestintävalmiutesi sekä ihmiseen keskittyvä lähestymistapasi auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä työelämässä!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville terveystieteilijöille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa!

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Kandidat i hälsovetenskaper
  • Magister i hälsovetenskaper

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Terveystieteet | Hälsovetenskaper.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.