Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta

Lääkäri -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Lääkäri on Suomessa lääketieteen lisensiaatin (LL) tai ulkomailla vastaavan koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen, joka on saanut oikeuden harjoittaa lääkärinammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lääketieteen opinnoissa perehdytään aluksi ihmisen rakenteeseen ja toimintaan. Käytännön lääkärin työssä tarvittavien taitojen harjoittelu tapahtuu opintojen myöhemmässä vaiheessa opetussairaalassa. Peruskoulutuksen jälkeen lääkärin on mahdollista erikoistua jollekin lääketieteen erikoisalalle kuten lasten kirurgia, psykiatria, silmätaudit tai yleislääketiede. Lääkäri voi myös suorittaa tieteellisen jatkotutkinnon lisensiaatin jälkeen, jolloin hänestä tulee lääketieteen tohtori (LT).

lääkäri

Lääkärin työ

Lääkäri määrittää potilaiden sairauksia tutkimusten ja haastattelujen perusteella ja päättää hoitotoimenpiteistä. Lisäksi lääkärillä saattaa olla hallinnollisia tehtäviä kuten laitoksen tai osaston johtaminen. Lääkärin ammatti on vaativa ja vastuullinen, mutta myös antoisa. Lääkärin työ edellyttää hyvää terveyttä, nopeaa päättelykykyä ja hyvää stressinsietokykyä. Lääkäri voi työskennellä erikoistumisalansa mukaisesti esimerkiksi yleislääkärinä, psykiatrina, kirurgina tai tutkijana.

Lääketiede kehittyy koko ajan ja ammattitaidon ylläpitämiseksi lääkärin onkin seurattava alaa jatkuvasti. Epäsäännöllisten työaikojen ja pitkien päivystysten vuoksi työ voi olla fyysisesti raskasta ja edellytää hyvää fyysistä kuntoa.

lääkäri

Työpaikat

Suurin osa lääkäreistä työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa tai yksityisillä lääkäriasemilla. Osa lääkäreistä on päätoimisia yksityislääkäreitä ja osa pitää sivutoimista yksityisvastaanottoa. Lääkäreitä työskentelee myös lääketeollisuudessa, hallinnossa, erilaisissa yrityksissä ja järjestöissä, puolustusvoimissa sekä opetuksen ja tutkimuksen parissa.


Palkkaus

Lääkärin palkka koostuu peruspalkasta, lisistä ja päivystyskorvauksista. Lisien osuus voi olla jopa 20-50 prosenttia palkasta. Kunnissa noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus taas määräytyy valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Yksityisvastaanotolla tulot muodostuvat potilaspalkkioista, jotka koostuvat käynti-, toimenpide- ja todistuspalkkioista.

Onnea opintoihisi! 

Vertaile koulutuksia