Kandi- ja maisteriohjelmat

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
6 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
6 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sinulla on laaja valinnaisten opintojen tarjonta ja saat huippututkimukseen pohjautuvaa moniammatillista opetusta ajanmukaisissa opetustiloissa. Laaja kliinisten opintojen hajauttaminen länsirannikon terveydenhuollon organisaatioihin antaa hyvät mahdollisuudet lääkärintaitojen harjoitteluun. Tutkijalinjoilla tarjotaan kiinnostuneille tutkijakoulutusta jo perustutkintovaiheessa. Jokainen lääkäriksi opiskeleva saa Turussa mentorin, lääkärin, joka tukee ammattiin kasvua koko opiskelun ajan.

Lääketieteen opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua ruotsinkielipainotteiselle linjalle. Linjalle hakeudutaan opintojen alussa, ja osa opinnoista toteutetaan ruotsiksi. Ruotsinkielipainotteisella linjalla kiinnostuneet pääsevät kehittämään kielitaitoaan toimiakseen lääkärin ammatissa ruotsin kielellä.

Lääketieteen lisensiaatti

Valmistuva lääkäri 

  • hallitsee lääkärin työssä tarvittavan ajantasaisen, kokonaisvaltaisen biologisen, biolääketieteellisen, kliinisen ja sosiaalisen tiedon
  • kykenee lääketieteellisen tiedon kriittiseen arvioimiseen ja soveltamiseen
  • hahmottaa terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn ammattikunnan keskeisiksi tehtäviksi
  • hallitsee kliiniset toimenpidetaidot sekä kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa potilaan kanssa
  • kykenee ammattimaiseen toimintaan: tähän kuuluvat muun muassa vastuullisuus, kyky toimia moniammatillisessa tiimissä, esimiestaidot ja oman toiminnan ja työn arviointi
  • kykenee toimimaan alansa asiantuntijana julkisuudessa sekä terveyden- ja sosiaalihuollon suunnittelussa ja päätöksenteossa
  • on oppinut säätelemään omaa oppimistaan ja sitoutuu elinikäiseen oppimiseen

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu