Suodata
Journalismi
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Journalismi

Jounalistiikka, viestintä ja PR -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:


Journalistiikan ja viestinnän akateeminen koulutus Suomessa

Viestintää voi opiskella pääaineena Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa. 

Tampereen yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa opinnot ovat suuntautuneet tiedotusoppiin ja tähtäävät toimittajan ammattiin lehdistön, radion, television ja uusmedian palveluksessa. Tampereen yiopistossa voit suuntautua myös kuvajournalismiin. Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän koulutusohjelma valmentaa yritysviestinnän työtehtäviin ja tiedottajan työhön. Koulutustusohjelmasta riippuen voit suuntautua opinnoissasi useille eri viestinnän aloille, kuten puheviestintään, yhteisöviestintää, kansainväliseen viestintään, mediatutkimukseen, visuaaliseen viestintään tai verkkoviestintään.

Jounalistiikka, viestintä ja PR

Journalistiikka, media ja tiedotusoppi

Journalistiikan oppiaineen ammatillinen tehtävä on kouluttaa toimittajia. Journalistiikan ja tiedotusopin koulutus antaa valmiuksia toimia toimittajan työtehtävissä tehtävissä, niin lehdistössä, radiossa, televisiossa kuin verkkomedioiden toimituksisskina. Koulutus perehdyttää myös mediakulttuuriin, median toimintaa sääteleviin lakeihin ja ohjeisiin ja median yhteiskunnallisen aseman ymmärtämiseen. 

Toimittajat kirjoittavat ja tuottavat sisältöä eri medioihin, kuten sanomalehtiin, aikakauslehtiin, verkkomedioihin, radioon ja televisioon. Toimittajan työhön kuuluu tiedonhakua, haastattelujen tekemistä sekä ideointia. Ammatissa vaaditaan vahvaa osaamista sekä kirjallisesta viestinnästä että puheviestinnästä. Toimittajat voivat työskennellä mediayrityksen palvelyksessa ja itsenäisenä freelancerina.

Viestintä ja suhdetoiminta

Viestinnän ja PR-toiminnan merkitys yritysmaailmassa ja yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Kaikki yrityksen sidosryhmät, kuten asiakkaat, osakkeenomistajat, media, yrityksen oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit tarvitsevat tietoa nopeasti, helposti ja ymmärrettävästi. Viestinnän tehtävänä on myös luoda yrityksestä positiivisia mielikuvia ja tiedottaa ympäristölle sen toiminnasta ja palveluista.

Yritysviestinnän parissa työskentelee muun muassa tiedottajia. Tiedottajat ja muut viestinnän ammattilaiset työskentelevät organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanssa. Viestinnän ammattilaisilla on keskeinen rooli organisaation viestinnän suunnittelussa ja organisoinnissa. Viestinnän tavoitteena on tiedottaa organisaation keskeisiä sidosryhmiä organisaatiosta ja sen toiminnasta.  Viestinnän johtotehtävissä työskentelevät ovat usein avainasemassa myös organisaation toiminnan johtamisessa ja strategiassa.

Viestinnän ammattilaiset vastaavat myös organisaatioiden suhdetoiminnasta. Yritysten suhdetoiminta (Public Relations eli PR) on organisaation jatkuvaa toimintaa, joka pyrkii luomaan ja ylläpitämään organisaation ja sen yleisöjen välistä yhteisymmärrystä ja luottamusta. Viestinnän ammattilaisen tehtäviin tehtäviin kuuluu myös yleisen mielipiteen, yleisön asenteiden ja yleisen mielenkiinnon kohteeksi nousevien teemojen ennakointi, analysoiminen ja tulkinta sekä sellaisten prosessien seuranta ja tukeminen, joilla organisaatio toivoo saavansa yleisön myönteiseksi tavoitteilleen.

Tiedottajan tehtäviä ovat muun muassa tiedotteiden tuottaminen, artikkelien kirjoittaminen, asiakas- ja henkilöstölehtien, vuosikertomusten ja esitteiden toimittaminen sekä vastuu verkkoviestinnästä. Tiedottajat järjestävät myös erilaisia tilaisuuksia ja ovat yhteydessä tiedotusvälineisiin ja muihin sidosryhmiin. Tiedottajilta vaadittavatominaisuudet vaihtelevat työtehtävien mukaan, mutta yleisesti voidaan todeta työssä tarvittavan oma-aloitteisuutta, tehokkuutta, järjestelykykyä ja kielitaitoa.

Opiskelu ulkomailla

Monet suomalaiset koulut tarjoavat mahdollisuuden ulkomailla opiskeluun esimerkiksi vaihto-opiskelun muodossa. Jos kuitenkin haluat suorittaa koko viestinnän koulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan tiettyyn oppilaitokseen. Voit myös ottaa yhteyttä opintoneuvojaan saadaksesi apua todistusten, hakemusten ja muiden kysymysten kanssa.

Journalistiikka