Itsenäiset maisteriohjelmat

Sosiologia, valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiologia, valtiotieteiden maisteri

Sosiologian maisteriopinnot antavat sinulle monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä. Opinnoissa yleinen yhteiskunnan tuntemus, taidot yhteiskunnan tutkimiseen ja teoreettinen osaaminen yhdistyvät erityisosaamiseen opiskelijan itse valitsemalla alueella. Akateemisten taitojen lisäksi opinnoissa harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon tuottamiseen, esittämiseen ja soveltamiseen.

Annettava opetus painottuu niille erityisaloille, joilla turkulainen sosiologia on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu. Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat sosiaalinen eriarvoisuus, yhteiskunnallinen muutos, yhteiskuntaluokat, koulutus, sukupuoli, asuminen, ulkonäkö, terveys ja hyvinvointi, poliittinen osallistuminen, väestö, perheet, maahanmuutto ja poliittinen talous.

Valtiotieteiden maisterin tutkinnossa vahvistetaan sekä opiskelijan teoreettista ja metodologista osaamista että kykyä tuottaa ja tulkita ajankohtaista sosiologista tutkimustietoa. Opiskelijat erikoistuvat itse valitsemiensa tutkimusteemojen ja -menetelmien soveltamiseen käytännön tutkimustyössä. Tutkimustiedon raportointia ja viestintää eri kohdeyleisöille harjoitellaan tieteellisessä ja yleistajuisessa muodossa. Hankittua osaamista hyödynnetään pro gradu -tutkielmassa ja kaikille pakollisessa työharjoittelussa alan kannalta relevanteissa työpaikoissa.

Tavoitteet

Sosiologian maisterin opinnoissa oppimistavoitteina on, että valmistuessaan opiskelija osaa:

  1. koota, arvioida ja tulkita ajankohtaista tutkimustietoa yhteiskunnallisista kysymyksistä
  2. tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa hyödyntämällä asianmukaisia teorioita ja tutkimusmenetelmiä
  3. muodostaa perusteltuja johtopäätöksiä ja yhteiskunnallisia suosituksia tutkittaviin ilmiöihin liittyen
  4. viestiä tutkimuksesta tiedeyhteisölle, asiantuntijaorganisaatioille, päättäjille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille

Saavutettu erityisosaaminen antaa monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja kansalaisyhteiskunnassa, sekä pohjatiedot alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu