Itsenäiset maisteriohjelmat

Sosiologia, valtiotieteiden maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiologia, valtiotieteiden maisteri

Sosiologian maisteriopinnot antavat sinulle monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä. Opinnoissa yleinen yhteiskunnan tuntemus, taidot yhteiskunnan tutkimiseen ja teoreettinen osaaminen yhdistyvät erityisosaamiseen opiskelijan itse valitsemalla alueella. Akateemisten taitojen lisäksi opinnoissa harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon tuottamiseen, esittämiseen ja soveltamiseen.

Annettava opetus painottuu niille erityisaloille, joilla turkulainen sosiologia on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu. Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat sosiaalinen eriarvoisuus, yhteiskunnallinen muutos, yhteiskuntaluokat, koulutus, sukupuoli, asuminen, ulkonäkö, terveys ja hyvinvointi, poliittinen osallistuminen, väestö, perheet, maahanmuutto ja poliittinen talous.

Valtiotieteiden maisterin tutkinnossa vahvistetaan sekä opiskelijan teoreettista ja metodologista osaamista että kykyä tuottaa ja tulkita ajankohtaista sosiologista tutkimustietoa. Opiskelijat erikoistuvat itse valitsemiensa tutkimusteemojen ja -menetelmien soveltamiseen käytännön tutkimustyössä. Tutkimustiedon raportointia ja viestintää eri kohdeyleisöille harjoitellaan tieteellisessä ja yleistajuisessa muodossa. Hankittua osaamista hyödynnetään pro gradu -tutkielmassa ja kaikille pakollisessa työharjoittelussa alan kannalta relevanteissa työpaikoissa.

Tavoitteet

Sosiologian maisterin opinnoissa oppimistavoitteina on, että valmistuessaan opiskelija osaa:

  1. koota, arvioida ja tulkita ajankohtaista tutkimustietoa yhteiskunnallisista kysymyksistä
  2. tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa hyödyntämällä asianmukaisia teorioita ja tutkimusmenetelmiä
  3. muodostaa perusteltuja johtopäätöksiä ja yhteiskunnallisia suosituksia tutkittaviin ilmiöihin liittyen
  4. viestiä tutkimuksesta tiedeyhteisölle, asiantuntijaorganisaatioille, päättäjille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille

Saavutettu erityisosaaminen antaa monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja kansalaisyhteiskunnassa, sekä pohjatiedot alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu