Kandi- ja maisteriohjelmat

Ympäristö- ja vesistötieteet

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Ympäristö- ja vesistötieteet

Opintosi alkavat bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joissa tarkastellaan elollisen luonnon ja ympäristön ilmiöitä eri tasoilla, soluista ekosysteemeihin ja ympäristöstä yhteiskuntaan sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta. Opinnot koostuvat luentokursseista, itsenäisestä ja ryhmätyöskentelystä sekä seminaareista. Lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia sekä laboratoriossa että maastossa.

Perusopintojen jälkeiset aine- ja syventävät opinnot muodostuvat ympäristötieteen ja vesistötieteen opintokokonaisuuksista. Aineopintovaiheessa pääset perehtymään maa- ja vesiekosysteemien perusilmiöihin, ympäristöntutkimuksen keskeisimpiin menetelmiin ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin sekä soveltamaan tietoja ja taitoja käytännössä.

Maisterivaiheessa kehität osaamistasi ympäristötieteen tai akvaattisten tieteiden syventävillä kursseilla, joita voit täydentää esimerkiksi luonnonsuojelubiologian tai muilla valinnaisilla bio- ja ympäristötieteen opinnoilla. Laitoksella toimii aktiivisia tutkimusryhmiä, ja uusin tutkimustieto on keskeinen osa opetusta. Opintoihisi sisältyy työskentelyä joko laitoksen tutkimusryhmissä tai työharjoittelua esimerkiksi alan tutkimuslaitoksissa.  

Uramahdollisuudet

Ympäristö- ja vesistötieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmissa valmistutaan ympäristötieteen, vesibiologian ja luonnontalouden asiantuntijoiksi. Koulutus antaa valmiudet työllistyä mm. ympäristöhallinnon, vesiensuojelun ja kalatalouden aloille viranomaistehtäviin sekä yrityksiin ja ympäristö- ja vesistötieteiden tutkimustehtäviin niin Suomessa kuin ulkomailla. Maisterin tutkinto mahdollistaa myös jatkokouluttautumisen filosofian tohtoriksi ja suuntautumisen akateemiselle uralle. Tutkimustehtäviä löytyy sekä yliopistoista että tutkimuslaitoksista (mm. Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus LUKE). Yhä useammin ympäristöalalle valmistuneet toimivat hallinnolle ja yrityksille palveluja tuottavissa konsulttiyrityksissä suunnittelijan, asiantuntijan, projektikoordinaattorin, tarkastajan ja päällikkötason tehtävissä tai yksityisyrittäjinä. Uusia uramahdollisuuksia on myös kiertotalouden ja sinisen biotalouden kehittämisohjelmissa. 

Työharjoittelun ja opinnäytetöiden tekemisen yhteydessä voit saada kontakteja teollisuuteen, kuntiin ja/tai eri hallinnonalojen organisaatioihin, mistä on hyötyä työnhaussa. Ympäristöala tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös kansainväliseen uraan. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu