Kandi- ja maisteriohjelmat

Viestintä

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Viestintä

Viestinnän opinnoissa tarkastellaan ihmisten viestintäkäyttäytymistä ja syvennytään vuorovaikutuksen monenlaisiin ilmiöihin. Rakentava vuorovaikutus ja toimivat vuorovaikutussuhteet ovat kaiken inhimillisen yhteistyön perusta.

Viestinnän kandidaattiohjelmassa

 • tarkastelet sitä, miten ihmiset havaitsevat, vastaanottavat ja tulkitsevat viestintää
 • ymmärrät nonverbaalisen viestinnän erityispiirteitä
 • opit, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät
 • ymmärrät, kuinka yksilöiden, ryhmien, tiimien tai yhteisöjen vuorovaikutusta voidaan analysoida, selittää ja ennakoida
 • perehdyt siihen, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
 • kehität keskeisiä viestinnän työtehtävissä tarvittavia yhteistyö-, projektityö- ja vuorovaikutustaitoja
 • opit tarkastelemaan viestintää ja vuorovaikutusta digitaalisissa ympäristöissä
 • ymmärrät monikulttuurisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä ja saat valmiuksia toimia monikulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
 • opit arvioimaan viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä työelämässä
 • opit arvostamaan tieteellistä tietoa ja osaat soveltaa sitä viestinnän työtehtävissä sekä tiedostat eettisen vastuusi.

Viestinnän maisteriohjelmassa

 • syvennät ymmärrystäsi erilaisista työelämän vuorovaikutussuhteista, tiimien ja ryhmien vuorovaikutuksesta sekä johtamisviestinnästä
 • ymmärrät työyhteisön vuorovaikutusteknologiaan ja sosiaaliseen mediaan liittyviä kysymyksiä
 • syvennyt työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiin
 • hallitset monipuolisesti asiantuntijatehtävissä sekä tiimi- ja ryhmätyössä tarvittavan projekti- ja vuorovaikutusosaamisen ja osaat soveltaa osaamistasi viestinnän alan työtehtävissä
 • ymmärrät syvällisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen teoriaperustan ja osaat soveltaa sitä asiantuntijatyössä
 • hallitset viestinnän keskeiset tutkimusmenetelmät
 • tunnistat oman asiantuntemuksesi vahvuudet ja olet motivoitunut asiantuntemuksesi jatkuvaan kehittämiseen
 • sisäistät viestinnän ja vuorovaikutuksen eettiset periaatteet sekä arvostat ja osaat käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä.

Viestinnässä koulutetaan laaja-alaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Jyväskylä
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu