Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Lapin yliopisto, paikassa Rovaniemi
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Video

Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kasvatustiede

Kasvatusalan koulutuksessa perehdyt kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin oppimisteoreettisista, historiallisista, psykologisista, sosiologisista sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Perehdyt opinnoissasi elinikäisen oppimisen ideaan, oppimisympäristöajatteluun, kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kytkentöihin, koulutuksen ja sukupuolen problematiikkaan sekä kasvatuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Opintojen myötä tutustut myös työelämään kasvatusalan näkökulmasta.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille kasvatusalan opiskelijoille samansisältöiset, ja pääaine valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden loppuvaiheessa. Pääainevaihtoehdot ovat kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus. Pääaineen lisäksi koulutuksessa opiskellaan orientaatio-opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja sekä sivuaineita ja muita vapaasti valittavia opintoja. Maisterin tutkintoon on mahdollista sisällyttää opettajan pedagogisen kelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot.

Kasvatustiede

Kasvatustieteen pääaineopinnoissa perehdyt kasvatustieteen historiaan, pääsuuntauksiin ja -käsitteisiin. Perehdyt kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojen sisältöjä ovat opetussuunnitelma, koulutuksen arviointi ja kehittäminen, elinikäinen oppiminen ja oppimisympäristöt, pohjoisuus ja sosiaalinen kestävyys sekä hyvinvointi erityisesti lasten ja nuorten kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksenä.

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteessä tutkitaan koulutuspolitiikkaa, oppimista ja opetusta sosiaalisen kestävyyden sekä hyvinvoinnin näkökulmista. Eri-ikäisten ihmisten osallistaminen jatkuvaan oppimiseen ja aikuisten yhdenvertaisuuden lisääminen koulutuksessa ovat ohjelman ydinsisältöä. Tutkimme myös, millaisia erityisiä haasteita pohjoisen alueen naiset, miehet ja kaikensukupuoliset toimijat kohtaavat koulutuksen kentillä.

Mediakasvatus

Monitieteisen mediakasvatuksen opinnoista saat kattavan käsityksen median roolista kansalaisyhteiskunnassa ja tutustut mediaosallisuutta ruokkivaan tutkimukseen ja käytäntöihin. Opit hyödyntämään mediaa ja digitaalista teknologiaa opetuksessa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Syvennät osaamistasi monitieteiseen mediakasvatuksen tutkimukseen ja kriittiseen analysointiin. Tutustut myös median käytön merkityksiin yksilöiden ja yhteisöjen psykososiaalisessa hyvin- ja pahoinvoinnissa sosiaalipsykologisten ja psykologisten näkökulmien kautta.

Yliopistossamme toimii Media Education Hub (MEH), joka vastaa mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvästä koulutuksesta sekä toteuttaa alan tutkimus- ja kehittämishankkeita. MEH tekee yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Uramahdollisuudet

Kasvatusalan koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa, opetukseen, ohjaukseen ja koulutukseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Kasvatusalan asiantuntijuus rakentuu kasvatustieteen sisällöllisen ja tutkimusmenetelmällisen osaamisen perustalle.   Koulutuksen aikana muotoutuvaa asiantuntijuutta vahvistetaan tutkintoon sisältyvän harjoittelun aikana sekä valitsemalla tutkintoon parhaiten sopivat ja pääainetta tukevat sivuaineet.

Kasvatusalan asiantuntijoita työskentelee monenlaisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa, kuten järjestöissä, eri alojen oppilaitoksissa, julkishallinnossa ja yrityksissä. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi koulutussuunnittelijan, projektisuunnittelijan, projektipäällikön ja henkilöstönkehittäjän tehtävät, opetus- ja koulutustehtävät, erilaiset esimies- ja opintohallinnon tehtävät, konsultointi- ja tutkimustehtävät sekä mediakasvatuksen asiantuntijatehtävät mediayrityksissä, kuntien palveluksessa, kansalaisjärjestöissä, opetuksen suunnittelijoina, aikuisopettajina sekä verkkopedagogiikan asiantuntijoina ja tutkijoina.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Rovaniemi
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolusta löydät myös tarkemmat valintaperusteet.

Tutkinto / todistus

  • Kasvatustieteen kandidaatti
  • Kasvatustieteen maisteri

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Lapin yliopisto – kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto. Yhdistämme tiedettä ja taidetta aivan napapiirin tuntumassa Rovaniemellä, Lapin pääkaupungissa. Kaikki tiedekunnat sijaitsevat samalla modernilla kampusalueella. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat Lapin yliopistolle tärkeitä: yliopisto on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Kansainvälisessä yliopistossa...

Lue lisää oppilaitoksesta Lapin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu