Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Taidehistoria ja taidekasvatus

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Taidehistoria ja taidekasvatus

Tavoite

Oletko kiinnostunut siitä, miten ihmiset luovat taidetta tai miten taide vastaanotetaan? Sitten tämä koulutus on sinua varten! Opintojen alussa perehdyt sekä taidehistorian että taidekasvatuksen perusasioihin, ja pääaineeksi valitset näistä sinua enemmän kiinnostavan oppiaineen.

Taidehistorian oppiaineessa voit tutustua lukemattomaan määrään kuvataiteiden, arkkitehtuurin, taideteollisuuden sekä luonnonmaiseman, rakennetun ympäristön ja muun esinemaailman ilmiöitä. Kiinnostavatko Picasso, Dali, da Vinci, Wardi tai Gallen-Kallela? Tai ehkä graffitit, kirkkotaide, kaupunkisuunnittelu, moderni estetiikka, taidemarkkinat tai avantgarde? Kohteena on koko visuaalisen kulttuurin kenttä! Saat opintojesi aikana yleiskäsityksen taidehistoriasta tieteenalana. Opit taiteen eri lajeista ja suuntauksista, eri aikakausien keskeisistä piirteistä sekä taiteen ja kulttuurin historiallisista yhteyksistä.

Taidekasvatuksessa taide ymmärretään laajasti ihmisille luontaisena, kaikkiin kulttuureihin kuuluvana toimintana, joka eri kulttuureissa saa erilaisia muotoja ja merkityksiä. Miten performanssi, taidemaalaus, kaupunkimaisema, näytelmä tai luova liike syntyy - ja miten se koetaan? Tai haluatko tutustua siihen, miten taidetta hyödynnetään opetuksessa, koulutuksessa, kulttuurilaitoksissa, työelämässä ja hoitoympäristöissä? Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen oppiaineelle on ominaista myös käsitellä kaikkia taiteita eikä rajoittua esimerkiksi vain visuaalisiin taiteisiin tai ainoastaan ammatti- tai harrastajataiteeseen. Opintojen myötä sinulle kehittyy kyky nähdä ja huomioida taidekasvatuksen rooli erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten elämässä.

Koulutuksen myötä sinusta tulee laaja-alainen, näkemyksellinen ja osaava taide- ja kulttuurielämän vaikuttaja!

Koulutuksen sisältö

Perusopinnoissa opit hahmottamaan eri aikakausien keskeisiä piirteitä ja edustajia, länsimaisen kuvataiteen keskeisiä teoksia sekä taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä. Perehdyt taideinstituutioihin kuten museoihin ja teattereihin, ja opit myös taiteellisen toiminnan eri muodoista sekä taiteen roolista yksilöiden ja yhteisöjen elämässä.

Aineopinnoissa perehdyt tarkemmin kuvataiteen historiallisiin vaiheisiin ja nykytaiteen suuntauksiin. Samalla tutustut taidekasvatuksen sekä taiteen opettamisen ja ohjauksen eri suuntauksiin ja ymmärrät niiden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kytkökset. Opit hahmottamaan taiteen keskeisiä instituutioita ja rakenteita. Aineopinnoissa pääset myös soveltamaan oppimaasi taide- ja kulttuurialan käytäntöihin sekä suunnittelemaan ja arvioimaan taide- ja kulttuurialan toimintaa. Aineopinnoissa opettelet tieteellisen tutkimuksen tekoa, kun laadit kandidaatintutkielman.

Maisterintutkinnossa opintosuuntasi opinnot muodostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma eli pro gradu -tutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Tukenasi on myös maisteriseminaari, jossa perehdyt laajan tieteellisen tutkielman suunnitteluun ja toteutukseen sekä opit tieteellistä viestintää sekä argumentointia.

Opintoihin kuuluu jo varhaisesta vaiheesta lähtien valinnaisia opintojaksoja, joiden myötä voit perehtyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Maisterintutkintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä