Itsenäiset maisteriohjelmat

Logopedian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Logopedian maisteriohjelma

Haluatko työlläsi pyrkiä tukemaan ihmisiä, joilla on kieleen, puheeseen tai äänen käyttöön liittyviä ongelmia? Haluatko tutkia ihmisten kielellisiä taitoja tai kommunikaatiokykyä ja erityisesti niiden häiriöitä ja häiriöiden ennaltaehkäisyä, tai kenties syömis- ja nielemishäiriöitä? Haluatko työskennellä erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa?  

Logopedian maisteriohjelmasta filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvä tiedot ihmisten kommunikaatiosta ja nielemisestä sekä niihin liittyvistä prosesseista, kehityksestä ja häiriöistä, erityisesti vuorovaikutus-, kieli-, puhe-, ääni- ja nielemishäiriöiden oirekuvasta, arvioinnista ja hoidosta. Osaat hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielelläsi, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä. Sinulla on jatko-opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot. Osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistät tekstiä, ja olet perehtynyt puheterapeutin kliinisiin taitoihin. Lisäksi olet tutustunut muiden tieteenalojen (psykologia, lääketiede, kielitiede ja fonetiikka) perusteisiin. 

Valmistuttuasi filosofian maisteriksi voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina. 

Uramahdollisuudet

Logopedian maisteriohjelmasta valmistut filosofian maisteriksi ja voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina. Valmistunut puheterapeutti löytää monipuolisesti töitä niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. Puheterapeutti voi toimia asiantuntijatehtävissä, tutkijana yliopistossa ja asiakkaita tutkivana ja kuntouttavana terveydenhuollon ammattihenkilönä tai jopa kaikissa näissä rooleissa rinnakkain.  Kun puheterapeutti tutkii, hoitaa ja kuntouttaa puhe- ja kommunikaatiohäiriöisiä asiakkaita, niin puheterapia voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista, tai se voi koostua seurannasta ja neuvonnasta. Kuntoutus voi kestää vuosia tai joitakin kertoja. Puheterapeutin asiakkaat ovat ainutlaatuisia yksilöitä, ja tämä näkyy puheterapeutin päivän ainutlaatuisuutena myös jokapäiväisissä työtehtävissä. 

Puhe- ja kommunikaatiohäiriöt voivat johtua kehityksellisestä tai toiminnallisesta syystä tai voivat liittyä sairauksiin, vammoihin tai niiden jälkitiloihin. Puheterapeutin nuorin asiakas voi olla vastasyntynyt vauva, jolla on vaikeuksia imeä ja vanhin iäkäs seniori, jonka muistisairaus alkaa haitata vuorovaikutusta läheisten kanssa. Puheterapeutti voi toimia myös oman alansa asiantuntijana hyvin monenlaisissa yhteyksissä, yhtäältä tuomassa päiväkoteja suunnitteleville arkkitehdeille ajantasaista tietoa suotuisista puheen kuulemisolosuhteista ja toisaalta miettimässä yhdessä työnantajien kanssa eri äänityöläisten ääniergonomisia ratkaisuja. Puheterapeutti voi myös eri organisaatioissa vastata puheterapiapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja tuottamisesta.  Puheterapeutit työllistyvät sekä työntekijöinä että yrittäjinä. Heitä työskentelee julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa, eri järjestöissä ja yrityksissä. Puheterapeuttina / filosofian maisterina voit myös jatkaa opintojasi ja aloittaa tutkijan uraa. Logopedia on poikkitieteellinen tieteenala, missä suoritetaan sekä perustutkimusta että kliinistä tutkimusta / kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimusta. 

Pätevyys

Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain logopedian maisteritutkinnon (filosofian maisteri) suorittanut henkilö. Logopedian maisteriohjelman suoritettuasi voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu