Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Logopedia

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot logopedian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä. Hän osaa hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielellään, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä. Hänellä on opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot. Hän osaa lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä, ja hän on aloittanut perehtymisen puheterapeutin kliinisiin taitoihin. Lisäksi hän on tutustunut myös muiden tieteenalojen perusteisiin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen.

Logopedian kandiohjelma sisältää logopedian perus-, ja aineopinnot, sekä viestintä-ja kieliosaamista. Lisäksi pakollisina muun tieteenalan opintoina logopedian opiskelijat suorittavat psykologian perusopinnot. Kandiohjelmaan sisältyy myös lääketieteen ja kielitieteen opintoja.

Paljon lähiopetusta sisältävien opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Harjoittelujaksoja on logopedian kandiohjelmassa kolme, ja niitä on kandiopintojen toisesta vuodesta alkaen. Harjoitteluissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa.

Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat:

  • vuorovaikutus
  • kuntoutus
  • puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: