Kandi- ja maisteriohjelmat

Oikeustiede | Juridik

Åbo Akademi, paikassa Turku
Längd
3 + 2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
3 + 2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Oikeustiede | Juridik

Utbildningsprogrammet i juridik

Som framtida jurist förstår du mer än väl varför ett samhälle utan regler och bestämmelser kan skapa problem och konflikter mellan människor, organisationer och stater. Genom din känsla för rättvisa, ett självständigt och kritiskt tänkande, samt mångsidiga färdigheter inom rättslära leder du människor och organisationer till rätta. Du lär dig att handlägga officiella dokument samt att behandla och bereda ärenden enligt finländsk lagstiftning, men med en mångsidig inblick i såväl nordisk, europeisk som internationell rätt.

Under den femåriga utbildningen bekantar du dig med rättsliga frågor inom privaträtt (relationer mellan enskilda personer och företag), offentlig rätt (relationer mellan enskilda personer/företag och t.ex. kommuner eller staten) samt straff- och processrätt (fall för polisen, åklagare och domstolar). Åbo Akademis fokus på mänskliga rättigheter och handelsrätt syns också i undervisningen. För att klara av juristens attraktiva och utmanande arbetsuppgifter skaffar du under studietiden mångsidiga språkkunskaper i två främmande språk utöver våra båda inhemska.

Utbildningsprogrammet i juridik består av en treårig rättsnotarieexamen och en tvåårig juris magisterexamen. Du antas för 3+2 år av studier. I kandidatskedet består utbildningsprogrammet av ett brett utbud av olika juridiska ämnesområden som avslutas med en mellanexamen, rättsnotarieexamen. Efter den kan du fortsätta automatiskt till fördjupade studier i juridik som avslutas med en juris magisterexamen. De fördjupade studierna erbjuder olika alternativ genom flexibla och tämligen skräddarsydda studiestigar, men på fördjupad nivå erbjuds också två bestående specialiseringar, nämligen mänskliga rättigheter och utrikeshandel och kommersiell juridik.

Karriärmöjligheter

Juristyrket är mycket varierande till sitt innehåll. Som utexaminerad jurist kan du i ditt yrke bidra till utvecklingen av rättsstaten och stå till tjänst där juridiska kunskaper, analytiskt tänkande och samarbetsförmåga behövs. Traditionella arbetsfält för jurister är domstolsväsendet och åklagarväsendet och de med dessa förbundna uppgifter som advokat, offentligt rättegångsbiträde och annat rättsligt biträde. Många arbetar inom den offentliga och privata förvaltningen (t.ex. ministerier, landskap jämte landskapet Åland, kommuner, skattemyndigheter, banker och försäkringsbolag), föreningar och samfund (t.ex. Amnesty International, Finlands flyktinghjälp)  samt internationella organisationer (t.ex. FN, EU, Europarådet). Du kan också jobba inom affärsjuridik med rättsliga uppgifter som är förbundna med företagsverksamhet. Titlar såsom domare, åklagare, advokat, rättegångsbiträde, tjänsteman vid ett ministerium eller annan myndighet, juridisk rådgivare, in-house jurist, expert och lagberedare är bara några möjliga för dem som tagit steget in i arbetslivet genom vårt utbildningsprogram. Juristerna arbetar ofta i ledande positioner.

Juristutbildningen vid Åbo Akademi har partneruniversitet i Norden, i Europa och runt om i världen och vi uppmuntrar dig att tillbringa en del av din studietid utomlands. Det ger dig en värdefull internationell erfarenhet tillsammans med gedigna språkkunskaper, något som många gånger är just det som behövs för att få de mest intressanta uppdragen och arbetsuppgifterna.

Oikeustieteen koulutusohjelma

Tulevana juristina ymmärrät, miksi yhteiskunnassa tarvitaan sääntöjä ja määräyksiä. Ilman niitä ihmisten, organisaatioiden ja valtioiden välille syntyy konflikteja. Oikeudentunto, itsenäinen ja kriittinen ajattelu sekä monipuolinen oikeustieteellinen osaaminen auttavat sinua ohjaamaan ihmisiä ja organisaatioita oikeaan. Opinnot perehdyttävät sinut käsittelemään virallisia asiakirjoja, valmistelemaan ja hoitamaan asioita Suomen lainsäädännön mukaan sekä ottamaan samalla huomioon niin pohjoismaisen, eurooppalaisen kuin kansainvälisenkin oikeuden.

Viisivuotisen koulutuksen aikana tutustut yksityisoikeuteen (henkilöiden väliset suhteet), julkisoikeuteen (henkilöiden/yritysten ja esim. kuntien ja valtion väliset suhteet) ja rikos- ja prosessioikeuteen (poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen asiat) sekä näihin liittyviin juridisiin kysymyksiin. Åbo Akademin painotukset ihmisoikeuskysymyksissä ja kauppaoikeudessa näkyvät myös opetuksessa. Juristin mielenkiintoisista ja haastavista työtehtävistä selviytyäksesi hankit opintojen aikana monipuolisen kielitaidon molempien kotimaisten kielten lisäksi kahdessa vieraassa kielessä. Suomen kieltä voit harjoitella käytännössä valitsemalla kursseja myös Turun yliopistosta.

Oikeustieteen koulutusohjelma koostuu kolmevuotisesta oikeusnotaarin tutkinnosta ja kaksivuotisesta oikeustieteen maisterin tutkinnosta. Opintojen kesto on 3+2 vuotta. Kandidaattivaiheessa opintoihin kuuluu laaja valikoima eri oikeustieteellisiä aihealueita, jotka muodostavat oikeusnotaarin tutkinnon. Tämän jälkeen sinulla on automaattisesti oikeus jatkaa oikeustieteen syventäviin opintoihin, jotka johtavat oikeustieteen maisterin tutkintoon. Syventävissä opinnoissa on kaksi pysyvää suuntautumisvaihtoehtoa: ihmisoikeudet sekä ulkomaankauppa ja kauppaoikeus, minkä lisäksi syventävät opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden oman, joustavan opintopolkusi räätälöimiseen.

Uramahdollisuudet

Juristin ammatti on hyvin monipuolinen. Valmiina juristina voit vaikuttaa työssäsi oikeusvaltion kehittymiseen ja hyödyntää oikeustieteellistä osaamistasi, analyyttistä ajatteluasi ja yhteistyökykyäsi. Perinteisesti juristit työskentelevät tuomioistuimissa ja syyttäjäntoimessa ja näihin liittyvissä tehtävissä asianajajina, oikeudenkäyntiavustajina ja muina oikeudellisina neuvonantajina. Monet työskentelevät julkisen ja yksityisen hallinnon (esim. ministeriöiden, maakuntien ml. Ahvenanmaa, kuntien, verohallinnon, pankkien ja vakuutusyhtiöiden), yhdistysten ja yhteisöjen (esim. Amnesty International, Suomen pakolaisapu) sekä kansainvälisten organisaatioiden (esim. YK, EU, Eurooppaneuvosto) palveluksessa. Voit myös työskennellä liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa työtehtävissä yritysoikeuden saralla. Tuomari, syyttäjä, asianajaja, oikeudenkäyntiavustaja, ministeriön tai muun viranomaisen virkamies, oikeudellinen neuvonantaja, in-house juristi, asiantuntija ja säädösvalmistelija ovat esimerkkejä niistä tehtävistä, joiden parissa koulutusohjelmastamme valmistuneiden on mahdollista työskennellä. Juristit työskentelevät usein koulutustaan vastaavissa tehtävissä johtavassa asemassa.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan. / Koulutukseen haetaan yhteishaussa

Examen / diplom

Rättsnotarie och juris magister / Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Oikeustiede | Juridik.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.