Suodata
Valtio-oppi
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Valtio-oppi

Valtio-oppi -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Valtio-oppi on tieteenalana kansantaloustieteen ja sosiologian ohella yksi perusyhteiskuntatieteistä. Valtio-opissa analysoidaan ja tulkitaan valtio-opin perinteisiä peruskäsitteitä, kuten politiikkaa, poliittisuutta ja valtaa. Nykyinen valtio-oppi ei ole pelkästään valtioinstituutioon keskittyvä tieteenala, vaan se lähestyy laaja-alaisesti erilaisia poliittisia ilmiöitä. Politiikkaa voidaan nähdä mitä erilaisimmissa ympäristöissä, ja valtio-opin tutkimusongelmat sivuavatkin usein esimerkiksi sosiologian, historian, julkisoikeuden tai käytännöllisen filosofian kiinnostuksen kohteita.

Valtio-oppi

Valtio-opin opinnot yliopistossa

Suomessa valtio-oppia voi opiskella pää- tai sivuaineena Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa, Åbo Akademissa ja Lapin yliopistossa. Tampereen ja Lapin yliopistoissa voit valita pääaineeksesi kansainvälisen politiikan ja Tampereen yliopistossa myös hallinto-opin. Helsingin yliopistossa valtio-oppi, hallinto-oppi ja kansainvälinen politiikka ovat muodollisesti yksi ja sama oppiaine.

Valtio-oppia opiskellut voi valmistua yliopistosta riippuen joko valtio- tai yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi tai valtio- tai yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden lisensiaatin ja valtiotieteiden tohtorin tutkinto.

Valtio-opin korkeakoulutetut työelämässä

Valtio-opin opinnot antavat valmiuksia poliittisen elämän eri sektoreille, kansainvälisiin tehtäviin, hallintoon ja suunnitteluun, tutkimukseen ja koulutukseen sekä järjestöjen palvelukseen. Valtio-opin ammattilaiset työskentelevät usein julkisessa hallinnossa, mutta myös yritykset ja järjestöt tarjoavat työpaikkoja. Myös työtehtävät kansainvälisten suhteiden parissa esimerkiksi suurlähetystöissä ja kansainvälisissä järjestöissä ovat mahdollisia.