Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta

Fysioterapia - fysioterapeutti -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Opiskele fysioterapiaa!

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija. Ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeutin tutkinnon voi suorittaa ainoastaan ammattikorkeakoulussa ja tutkinnon suorittaminen kestää useimmiten 3,5-vuotta. Yliopistossa fysioterapian opintoja voi suorittaa ainoastaan Jyväskylän yliopistossa.

Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään mm. eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyntukemiseen ja sen haittojen ehkäisyyn. Koulutuksen osaamisalueita ovat yleinen, ammatteihin liittyvä osaaminen, sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja fysioterapian erityisosaaminen. Erityisosaamisella ymmärretään mm. toiminta-kyvyn analysoinnin ja arvioinnin hallintaa, fysioterapian päätöksentekoprosessin hallintaa, terapian toteuttamista ja soveltamista.

Fysioterapian koulutusohjelmassa toteutetaan työelämäläheistä koulutusta, joka perustuu työelämän toimeksiantoon. Sen käynnistäjänä on työelämän edustaja, opettaja, opiskelija tai joku muu toimija.

Fysioterapian eri muodot

Terapiakeinoja ovat liike- ja liikuntaharjoitukset, hengitys- ja rentoutumisharjoitukset sekä erilaiset fysikaaliset hoidot, kuten lämpö-, kylmä-, sähkö-, valo- ja vesihoidot. Potilaat osallistuvat fysioterapiaan joko yksin tai ryhmässä.

Fysioterapeutin työ

Suomessa on lähes 11 000 laillistettua fysioterapeuttia, joista kaksi kolmesta työskentelee yksityisellä sektorilla. Monet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Noin kolmannes työskentelee kunnissa. Fysioterapeutti työskentelee sairaiden, loukkaantuneiden ja vammautuneiden parissa julkisella tai yksityisellä sektorilla sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä sekä vanhainkodeissa. Fysioterapeutti voi toimia myös yrittäjänä.

Vertaile koulutuksia