Näyttää 1-20 koulutusta 22 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 22 tuloksesta
12

Arkkitehtuuri - arkkitehti, arkkitehtikoulutus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on rakennusten sekä niihin liittyvien laajempien kokonaisuuksien suunnittelua esteettisestä näkökulmasta. Pienimuotoisimmillaan arkkitehtuuri voi olla ovenkahvan yksityiskohdan muotoilemista, kun taas toisaalta se voi käsittää myös kokonaisen maiseman tai kaupungin suunnittelun.

Arkkitehtuuri on vahvasti kytköksissä käytännöllisyyteen, toisin kuin monet muut taiteen lajit, jonka tulee yhdistyä visuaalisuuden kanssa toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Arkkitehtuuri on myös aina ilmentänyt aikakautensa tyyli-ihanteita, jonka lisäksi kulloinkin suosiossa tai parhaiten saatavilla olleet materiaalit ovat ohjanneet sen muotokieltä. Vastaavasti arkkitehtuuri on luonut tietynlaisen ilmeen infrastruktuuriin.

arkkitehtikoulutus avaa ovet arkkitehtuurin maailmaanMiten arkkitehti työskentelee?

Mitä ne arkkitehdit sitten käytännössä oikein tekevät työpaikoillansa? Arkkitehdin työssä taide, humanistiset tieteet ja tekniikka kohtaavat. Arkkitehdit suunnittelevat paitsi uusia rakennuksia myös vanhojen rakennusten peruskorjauksia ja restaurointeja. Työ arkkitehtinä voi myös sisältää esimerkiksi yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua. Osa arkkitehdeista työskentelee sisustus- tai kalustesuunnittelijoina, jonka lisäksi arkkitehdit voivat työskennellä hallinnossa, tutkimuksessa ja opetuksessa.

Työssään arkkitehti ratkoo toimintojen sijoittamisen ongelmia ja antaa luovan, esteettisen panoksensa ympäristön suunnitteluun. Asuntojen, julkisten rakennusten ja rakennetun ympäristön tilojen on oltava toimivia, kestäviä ja kauniita. Arkkitehdin on työssään kyettävä visualisoimaan tekniset ratkaisut.

Miten arkkitehdiksi voi tulla?

Arkkitehtuurin alalla suoritetaan ensin kolmen vuoden pituinen Tekniikan kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen kaksi vuotta kestävä Arkkitehdin tutkinto. Arkkitehdin opinnot kestävät siis keskimäärin viisi vuotta.

Arkkitehdiksi valmistuvan mahdollisia työpaikkoja ovat yksityiset arkkitehtitoimistot, kunnat ja kuntayhtymät, ympäristöministeriö sekä yliopistot ja korkeakoulut. Lisäksi noin 45 prosenttia arkkitehdeista toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Suomesta löytyy tällä hetkellä kolme yliopistotason arkkitehtikoulutusta joihin voit hakea. Suomessa voi arkkitehdin tutkinnon suorittaa Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan arkkitehtuurin osastolla. Eri oppilaitoksissa on myös mahdollista suuntautua arkkitehtuurin eri osa-alueisiin.

Maisema-arkkitehtikoulutus

Miltä kuulostaisi ura maisema-arkkitehtinä? Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristö kokonaisuudessan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti. Suomessa maisema-arkkitehteja kouluttaa Teknillinen korkeakoulu Espoossa. Maisema-arkkitehdin koulutus on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Arkkitehtiopinnot voivat painottua yhdyskuntasuunnitteluun, maiseman suunnitteluun ja rakentamiseen tai maiseman suunnitteluun ja hoitoon.

arkkitehtikoulutus on arkkitehtinä työskentelyn edellytys

Arkkitehtuurin opiskelu

Arkkitehdin opinnoissa voi suuntautua rakennussuunnitteluun, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, muotoiluun tai arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan. Arkkitehdiksi opiskelu on alkuvaiheessa tiivistä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä koostuvaa luentojen rytmittämää työtä. Parin ensimmäisen vuoden aikana vuosikurssit ovat hyvin yhtenäisiä. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelijat alkavat tyypillisesti hakeutua itseään kiinnostavien aihepiirien pariin. Arkkitehtuuriopetuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön suunnittelutyöhön ja laaja näkemys monitieteisestä alasta. Vanhemmat opiskelijat muodostavat usein verkostoja, jotka toimivat myöhemmin pohjana uusille arkkitehtitoimistoille.

Onnea arkkitehtiopintoihisi!

Vertaile koulutuksia