Kandi- ja maisteriohjelmat

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti

Turun yliopisto, paikassa Rauma
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma tähtää varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen. Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa kehität valmiuttasi itsenäiseen toimintaan ja moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen opettajana.

Koulutuksen tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmassa kehität valmiuttasi toimia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajana.

Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Opettajan keskeiset osaamisalueet ovat

 1. opetuksen ja oppimisen tietoperusta,
 2. kognitiiviset taidot,
 3. sosiaaliset taidot,
 4. persoonalliset orientaatiot sekä
 5. ammatillinen hyvinvointi

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman suoritettuasi

 • hallitset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeiset pedagogiset sisällöt ja perusteet, erityisesti kasvatusta, opetusta, kehitystä ja oppimista koskevan peruskäsitteet ja lainalaisuudet sekä tunnet lapsuuden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat
 • ymmärrät opetussuunnitelman ja suunnittelun merkityksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen pedagogiikassa sekä tiedostat lainsäädännön ja asiakirjojen ohjaavan työtäsi
 • ymmärrät työsi pohjautuvan tutkimustietoon, tunnet tieteenalasi keskeiset tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä hallitset tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet, mikä antaa valmiuksia seurata ja soveltaa tieteenalasi tutkimusta työelämässä
 • osaat soveltaa perustietämystäsi lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, arvioida, ohjata ja tukea lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
 • osaat suunnitella ja toteuttaa kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoista kasvatusta ja opetusta yksilö- ja ryhmätasolla
 • ymmärrät sukupuolisensitiivisen ja demokraattisen lähestymistavan merkityksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen pedagogiikassa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjänä
 • osaat toimia yhteistyössä perheiden, asiantuntijoiden sekä työyhteisösi muiden jäsenten kanssa sekä arvioida ja kehittää niin omaa kuin työyhteisösi toimintaa pedagogisena asiantuntijana

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Rauma
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteiden kandidaatti, varhaiskasvatuksen opettaja

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu