Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Alemmassa korkeakoulututkinnossa annetaan opiskelijoille tietojenkäsittelytieteen monipuoliset teoreettiset perustiedot. Lisäksi opiskelija tutustuu tärkeimpiin uusiin tietojenkäsittelymenetelmiin ja -välineisiin. Tavoitteena on, että opiskelija on LuK-tutkinnon suoritettuaan omaksunut työelämässä tarvittavia käytännön ammattitaidon vaatimia tietoja ja taitoja. Sivuaineeksi voidaan valita monialaisen yliopiston valikoimasta omaan erikoistumisprofiiliin soveltuva kokonaisuus.

Ylemmässä korkeakoulututkinnossa annetaan syventävän teoreettisen tietämyksen tietojenkäsittelytieteiden ja informaatioteknologian pääalueista, kuitenkaan unohtamatta yhteyksiä käytännön sovelluksiin. Lisäksi opitaan valitun pääaineen erityisteoria, tutkimuskysymykset ja ‑menetelmät sekä tärkeimmät sovelluskohteet.

Tavoitteet

Tietojenkäsittelytiede on eräs merkittävimmistä korkean teknologian tutkimusaloista niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tietojenkäsittelytieteen alemman ja ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyn asiantuntijoita teollisuuden, kaupan, hallinnon, tietojenkäsittelyalan yritysten ja tutkimuslaitosten palvelukseen. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa monialaisen yliopiston tarjoamat laaja-alaiset sivuainemahdollisuudet mahdollistavat pääaineen teoreettisen ymmärryksen ja teknisen osaamisen yhdistämisen henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin. Filosofian maisterin tutkinnossa monipuolinen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan räätälöitävissä oleva koulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet uran luomiseen niin varsinaisella IT-alalla kuin mitä moninaisimmissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Tehtävät sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille ja toimialoille niin yritysmaailmassa, yrittäjänä kuin julkisten palveluiden parissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta avainasemassa on oman alan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhdistyminen muiden tieteenalojen tuntemukseen ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välisten suhteiden ymmärrykseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu