Itsenäiset maisteriohjelmat

Tietojärjestelmätiede, filosofian maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojärjestelmätiede, filosofian maisteri

Ohjelman sisältöä voidaan räätälöidä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa opiskelijan erikoistumistoiveiden mukaan.

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoimintaan suuntautuminen antaa valmiudet toimia IT-palveluja tuottavissa tai verkkoliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä.

Tietojohtamisen suuntautuminen antaa hyvät valmiudet kehittää yrityksen tietovarantoja ja niiden analysointia ja raportointia johdon ja asiantuntijoiden käyttöön sekä monipuolisen osaamisen yritysten ja julkishallinnon tietokantoihin kertyvien suurten tietomäärien jalostamiseen, analysointiin ja raportointiin.

Opiskelijakohtaiset HOPSit räätälöidään tarpeen mukaan tiedon johtamisesta yrityksen koko tietohallinnon johtamiseen erilaisin teknisin painotuksin. Tämä antaa hyvät valmiudet tietoarkkitehtuurien, tietoturvan, IT-palvelujen ja koko tietohallinnon strategiseenkin kehittämiseen.

Tavoitteet

Tietojärjestelmätiede on kiinnostunut informaatioteknologian hyödyntämisestä yksilöiden ja organisaatioiden toiminnassa. Tietojärjestelmätieteilijä on moniosaaja, joka ymmärtää teknologisia ilmiöitä teknisestä, liiketoiminnallisesta ja organisatorisesta näkökulmasta sekä osaa käyttää tätä ymmärrystä toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin, kehittämiseen ja tutkimiseen. FM-TJT –tutkinto tarjoaa tietojärjestelmistä kiinnostuneille uniikin ja persoonallisen vaihtoehdon, jossa voit erikoistua työinformatiikkaan.

Työinformatiikan lähtökohtana on erilaisten organisaatioiden työ- ja tietojärjestelmien syvällinen ymmärrys ja vaikuttava kehittäminen ihmislähtöisesti. Tavoitteena on tietojärjestelmien kokonaisvaltainen, hallittu ja jatkuva kehittäminen tietotyötä korostaen ja uusinta informaatioteknologiaa ja sen vaikutuksia ymmärtäen. Kohdeorganisaation toimijat ja heidän osaamisensa on lähtökohta muutosprosessille, jossa työjärjestelmä ja työroolit muodostavat keskeiset käsitteet järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen sekä tutkimiseen. Toisin sanoen koulutamme asiantuntijoita, jotka pystyvät toimialasta ja teknologiasta riippumatta luomaan lisäarvoa ja ottamaan vastuuta organisaatioiden tietojärjestelmien hyötykäytöstä.

Maisteriohjelman tavoitteena on a) kehittää opiskelijoiden ymmärrystä tietojärjestelmien ja organisaatioiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, b) syventää taitoa hyödyntää uusimpia tieteenalan tutkimustuloksia vaikuttavasti, c) parantaa valmiuksia tehdä monialaista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja d) antaa keinoja sietää tietotekniikkaan ja liiketoiminnan kehittämiseen sisältyvää epävarmuutta ja nopeaa muutosta omaksumalla vahvan uudistumiskyvyn (resilienssin).

Tietojärjestelmätieteen opiskelija perehtyy tietotekniikan, tietotyön, ohjelmistotoiminnan ja tietojohtamisen uusimpiin menetelmiin. Teorioita ja oppeja voi sisäistää käytäntöön monissa yritysprojekteissa. Tutkintoon kuuluvat muut opinnot opiskelija voi valita HOPSiin siten, että ne sopivat opiskelijan tavoittelemaan IT-asiantuntijaprofiiliin (opintoja esim. tietojenkäsittelytieteestä, johtamisesta, markkinoinnista, psykologia tai muut sivuaine, kieliä jne.). Opintojen aikana yritysyhteistyötä tehdään mahdollisimman paljon.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu