Kandi- ja maisteriohjelmat

Terveystieteiden koulutus, terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Terveystieteiden koulutus, terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen antaman opetuksen vahvuuksia ovat potilaslähtöisyys, eettisyys ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan vahva tieteellinen pätevyys ja tutkimuskokemus. Opinnoissasi voit suuntautua joko hoitotieteen pedagogiseen asiantuntijuuteen (terveystieteiden opettaja) tai hoitotieteen asiantuntijuuteen ja johtamiseen (asiantuntija/johtaja). Vapaasti valittavina opintokokonaisuuksina on tasokkaita kansainvälisiä opintokokonaisuuksia sekä ainutlaatuinentutkijalinja, joka mahdollistaa tohtori

Tavoitteet

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaiset hoitotieteelliset tiedot ja edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, soveltamiskykyä sekä kykyä luoviin ratkaisuihin terveys- ja sosiaalialalla. Opiskelija kykenee johtamaan, suunnittelemaan ja työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä, ja omaa perusedellytykset toimia terveys- ja sosiaalialan itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelija kykenee vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Terveystieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaisesti erityisosaamista vastaavat hoitotieteen teoreettiset tiedot ja menetelmät sekä osaa käyttää niitä alansa tutkimuksen perustana. Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti terveys- ja sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Opiskelija kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä ja arvioimaan yksilöiden ja ryhmien toimintaa. Opiskelija kykenee sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään oman alansa ja sen ulkopuoliselle yleisölle sekä kansainväliseen viestintään.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu